Spikma Limremse/kantsteinslim

Når spikermetoden ikke kan brukes som f.eks. ved betongunderlag eller der hvor det er et membran anbefales bruk av limremse av polymerasfalt. Denne varmes og monteres med gassbrenner. Alternativt kan man bruke kantsteinslim i sekk for utblanding i vann. Normalt forbruk er ca. 1 kg/m. Limet kan også brukes for justering av mindre ujevnheter.

Spikmametoden

Den spikrede betongkansteinen ble laget på slutten av 1960-tallet og har siden den gang blitt produsert av SPIKMA og Benders. Behovet for en ferdigprodusert kantstein vokste jevnt med økt biltrafikk og problemet som fulgte med. Man hadde behov for et enkelt produkt som gikk fort å legge og hadde lave vedlikeholdskostnader.

Les mer