Spikerpistoler

Verktøy og tilbehør

Spikerpistol, også kalt elektrisk meiselhammer, brukes for å spikre fast kantstein og andre spikrede trafikkprodukter. Spikerpistolen i kombinasjon med våre spikertilsatser brukes for å forenkle og effektivisere monteringen, spesielt når det er en lengre avstand som skal spikres.

Spikmametoden

Den spikrede betongkansteinen ble laget på slutten av 1960-tallet og har siden den gang blitt produsert av SPIKMA og Benders. Behovet for en ferdigprodusert kantstein vokste jevnt med økt biltrafikk og problemet som fulgte med. Man hadde behov for et enkelt produkt som gikk fort å legge og hadde lave vedlikeholdskostnader.

Les mer