Materialgaranti egenproduserte produkter

Med Benders egenproduserte produkter innen mark, naturstein og infrastruktur følger en materialgaranti som gjelder i Norge, i henhold til fastsatte regler i henhold til produktets standard i 10 år regnet fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder opprinnelige produksjonsfeil på egenproduserte produkter som har en gjeldende NS-EN standard. Garanti gjelder dog ikke dersom overflatene frekvent har blitt utsatt for strøsalt.

Garantien omfatter kostnadsfri levering av erstatningsprodukter, i den omfatning som produktet kan påvises å ikke oppfylle, ved produksjonen da gjeldende standard og/eller vilkår i henhold til beskrivelse under, til det stedet i Norge hvor det reklamerte produktet har blitt levert.

Garantien omfatter ikke annet slik som for eksempel farge, kalkutfellinger eller andre optiske forandringer samt feil som har oppstått etter det at varen har forlatt produksjonen, for eksempel ved transport, feilaktig lagring, uforsiktig håndtering, feilaktig montering eller liknende.

Natursteinsprodukter er et naturlig produkt uten tilsetningsstoffer som på grunn av lokale variasjoner i fjellet eller grunnet påvirkning av vær og vind kan gi kalkutslag, rustlignende utfellinger og nyanseforskjeller i farger og overflater. Dette påvirker ikke produktets funksjon og kvalitet, og omfattes ikke av garantien.

Garantien gjelder forutsatt at:

  • Produktet er montert i samsvar med Benders Norge AS, ved monteringstidspunktet gjeldende monteringsan
  • visninger.
  • Garantikrav fremstilles til Benders Norge AS innen rimelig tid. Dog senest 1 måned etter at feilen er oppdaget.
  • Faktura, kvittering eller annen handling fremvises som viser innkjøpsdato.
  • Benders Norge AS har blitt gitt mulighet til å undersøke overflatene hvor de reklamerte produktene finnes.

Garantien gjelder ikke:

  • Skade som kan henføres til Force Majeure.
  • Ulykker/skader som har oppstått på grunn av for eksempel belastning over de referanseverdiene som har blitt
  • angitt ved monteringstidspunktet.
  • Skader på grunn av manglende vedlikehold.
  • Eventuelle følgeskader.

Materialgarantien kan ikke gjøres gjeldende mot forhandler eller annet mellomledd som selger produkter fra Benders Norge AS. Garantikrav gjeldende materialfeil skal alltid rettes direkte til Benders Norge AS.

Last ned garantiseddel for egenproduserte produkter 10 år. (PDF document, 644 kB)