• KMA - Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø

    Alt KMA-Arbeid (Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø) er integrert i vårt daglige arbeid og er beskrevet i selskapets ledelsessystem. Grunnlaget i KMA-arbeidet ligger i å arbeide systematisk for å redusere risikoen for at feil oppstår, forebygge uhelse og skader pga. arbeidet samt skape forutsetninger for og kontinuerlig forbedre virksomheten.

Miljø og Arbeidsmiljø

Miljø og arbeidsmiljø er en sentral del av vår virksomhet og er alltid integrert i vårt daglige arbeid. Vi er sertifisert innen miljø i henhold til ISO 14001. 

Innen disse områdene pågår et stadig forbedringsarbeid og gjennom et tett samarbeid mellom våre anlegg og KMA-avdelingen jobber vi systematisk med og kontinuerlig utvikle virksomheten.

Vi evaluerer det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet ved å gjennomføre risikovurderinger, vernerunder, rapporteringer og samtaler på våre anlegg. Dette for å skape en så trivelig og sikker arbeidsplass som mulig. Vi deltar også i visse utviklingsprosjekter sammen med forskningsinstitutt for å ligge i forkant av bransjen.

Beslutninger veies nøye mot miljøkonsekvenser før gjennomføring og miljøspørsmål er en naturlig del av vår hverdag, i stort og smått. Vårt syn på langsiktig holdbarhet tar seg an mange uttrykk: utvinning av råvarer og produksjon så nære sluttkonsumenten som mulig, gjenvinning av både materiale og varme i produksjonen, mangemillioninvesteringer i miljøvennlige logistikkløsninger med egne tog og mye mer.

Vi er bevisste på vår virksomhets miljøpåvirkning og arbeider systematisk med bl.a. miljømål og utviklingsprosjekter for å redusere denne. Miljøspørsmål integreres i arbeidet med våre leverandører og samarbeidspartnere. Slik lager vi kvalitetsprodukter med lang livslengde og minst mulig miljøinnvirkning over hele livssyklusen.

Kvalitet

Produktene produseres og kontrolleres i henhold til gjeldende standarder. Hver medarbeider bidrar til vår kvalitet og til å skape fornøyde kunder. Alt arbeid skal utgå fra at man gjør rett fra starten, angriper eventuelle mangler der de oppstår og løser problemet langsiktig slik at det ikke oppstår igjen.

Råvarer

Produktene består hovedsakelig av sement, sand, grus, granitt og vann. Sementen kommer i hovedsak fra Cementa, som er en av verdens ledende sementprodusenter med et stort fokus på bærekraftig utvikling. Vi har samarbeidet siden starten i 1960! Sand, grus og granitt hentes i nærliggende steinbrudd for korte transporter og vannet til våre anlegg kommer fremst fra egna brønner. Overskuddsmateriale og rengjøringsvann blir gjenbrukt i produksjonen.

Sertifikat og miljøvurderingssystem

Benders var år 1999 først i Sverige med å miljøsertifisere en taksteinsfabrikk ihht. ISO 14001. Produktene er registrert og evaluert i de miljøvurderingssystemene som finnes i Sverige; BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus og Svanen.

Benders Byggsystem er kvalitets- og miljø-sertifisert ihht. ISO 9001 og ISO 14001. Produktene finnes registrert og vurdert i Byggvarubedömningen, SundaHus og Svanen. Vi har erfaring med prosjekter som skal sertifiseres f.eks. innen LEED, BREEAM, Svanen og Miljøbygning.

Ecoline

Mange av våre produkter kan fås i Ecoline-utførelse med tilsetning av titanoksyd, som omvandler skadelige nitrogendioksider i luften under hele produktets livslengde.

Fargebehandling

Fargebehandlingen Benderit er egenutviklet for å sikre høyest tenkbare miljøkontroll.

Klimatklivet

Benders deltar i Naturvårdsverkets satsing Klimatklivet som sikter til å redusere drivhusgass utslippene i Sverige. Blant annet har fabrikken i Strängnäs byttet varmeanlegg fra oljefyring til fyring med trepellets som reduserer drivhusgass utslippene fra fabrikken.

Retur

Alle lastepaller som våre produkter pakkes på er returpaller som gjenbrukes i produksjonen.

Etiske krav

Benders legger stor vekt på å sikkerstille at våre leverandører, av både råmaterialer og handelsvarer, følger vår Code of Conduct, arbeider på en etisk korrekt måte og følger internasjonale konvensjoner med hensyn til menneskelige rettigheter.

Materialgaranti

Vårt sortiment holder en høy og jevn kvalitet som tåler mange års slitasje under tøffe forhold. På våre egenproduserte Byggprodukter får du hele 10 års garanti.

Takgaranti

Vi vil at du skal kjenne deg trygg når du velger takstein fra oss. Derfor gir vi deg hele 30 års garanti på bruddstyrke, vanntetthet og frostbestandighet.

Bærekraft-rapport

I Benders bærekraftrapport kan du lese mer om hvordan vi arbeider med sosial, økologisk og økonomisk bærekraft.