Benders Sverige AB kjøper opp belegningsstein- og VA-virksomheten av Starka Betongindustrier KB

2020-08-17

Benders Sverige AB kjøper med virkning fra 1. oktober 2020 opp virksomheten knyttet til belegningsteinprodukter og VA av Starka Betongindustrier KB. I overtakelsen inngår de to produksjonsenhetene i Södra Sandby og Strängnäs, som begge fortsatt kommer til å drives videre i Benders. Ansatt personale i den berørte virksomheten vil bli tilbudt ansettelse hos Benders.

Handelen innebærer at Benders utvider sitt allerede brede sortiment innen belegningssteinprodukter samtidig som man kompletterer sortimentet med betongprodukter innen vann og avløp (VA). Fremover kommer Starka til å fokusere på de fremgangsrike virksomhetene innen betongelementer og støttemurer.

- Vi er umåtelig glade over å kunne kjøpe opp disse virksomhetene, ettersom de er et godt komplement til produktene og sortimentet vårt per i dag. VA-sortimentet gjør oss i dag komplette innen betongprodukter, og den produksjonskapasiteten som vi nå får muligheten til å kjøpe kommer godt med i det markedet vi befinner oss i. Ove Bender, adm.dir. Benders Sverige AB

- Med Benders som kjøper av anleggene våre i Södra Sandby og Strängnäs føler vi oss trygge på en en fortsatt god utvikling av disse anleggene og personalet vårt kommer til et familieeid foretak med tilsvarende verdier som hos oss.

Starka kommer fremover til å fokusere på betongelementer og støttemurer. I løpet av høsten kommer vi til å påbegynne en større investering i Arbogafabrikken for å doble produksjonskapasiteten og deretter satse videre i anleggene våre i Kristianstad og Ängelholm. Lena Holst, konsernsjef Starka AB

For informasjon, kontakt:

Ove Bender, Benders Sverige AB, ove.bender@benders.se, +46 0701-68 70 03
Mats Jakobsson, Benders Sverige AB, mats.jakobsson@benders.se, + 46 010-888 0200
Lena Holst, Starka AB, lena.holst@starka.se, +46 0702-61 25 02