Lägenhetshus och trappa

Benders Byggsystem styrker posisjonen

2019-10-16

For å styrke posisjonen på markedet integrerer Benders-konsernet nå sine prefabrikasjonsvirksomheter i både Uddevalla og Norberg med Benders Byggsystem AB.

Kraftsamling for fortsatt vekst

Benders Byggsystem AB ble dannet i 2015, da Benderskonsernet overtok Skanskas produksjon av prefabrikkerte rammesystemer i betong. Siden da har forretningsområdet utviklet seg raskt, med en rekke nye kunder og et stort antall prosjekter rundt om i landet. Produksjon av forskjellige typer prefabrikkerte elementer foregår fra før også innenfor konsernsystemet Benders Sverige AB – men nå velger man å integrere all prefabrikkering under Benders Byggsystems paraply.

Økt konkurransekraft

– Å samle all prefabrikkering av byggeelementer i samme selskap gir effektivitetsgevinster som kommer til å styrke konkurransekraften vår. Vi kan tilby kundene våre komplette prosjekter med alt fra forslag til konstruksjon til komplett montering samt kun levering av produkter fra alle våre virksomhetssteder, sier Anders Erdmark, administrerende direktør for Benders Byggsystem.

Foretaket har sitt hovedkontor i Stockholm og etter omorganiseringen finnes det produksjonsenheter strategisk fordelt over landet i Strängnäs, Uddevalla og Norberg. Her produseres slike byggekomponenter som vegger, bjelkelag, trapper, balkonger og dragere til de fleste typer bygg, fra bolighus og kontorer til sykehus, parkeringshus og handelsgallerier. Omsetningen for 2019 forventes å bli på rundt 800 millioner svenske kroner.