Første toget på 30 år har ankommet Uddevallafabrikken!

2017-01-23

Benders satsing på å bruke jernbane som komplettering til biltransport fortsetter. Første toget har ankommet til vår fabrikk i Uddevalla, og nå ser vi frem til flere miljøvennlige transporter mellom Stockholmsregionen og Vestkysten.

Mellom årene 1946-1986 drev Uddevallaverftet sin virksomhet i det området som i dag er i Benders eie. Det var også da, for mer enn 30 år siden, at de siste togtransportene ankom området.
Frem til dagen i dag.

I samarbeid med Green Cargos vognlastesystem rullet Benders første togvogner med markprodukter, fra Bålsta til Uddevallafabrikken inn fredagen den 13. januar 2017. Siden oppkjøpet av Volvos bilfabrikk har Benders forbedret skinnene og grunnforholdene under og rundt sporområdet og fremover kommer det til å rulle inn 10 vogner á 30 tonn hver uke fra Bålsta.

Benders tog leveringer fra Uddevalla kommer heretter til å forsyne Bålsta i Stockholmsregionen med Bohusgranitt og Åstorp i sør Sverige med plint og andre produkter fra Uddevalla.

Våre miljøvennlige satsinger fortsetter og vi er glade for å kunne ta vare på de muligheter som tidligere virksomheter på plass har bidratt til.