På sporet med Benders

2009-04-16

Benders Sverige AB fortsetter miljøarbeidet gjennom å investere i jernbanevogner. 18 jernbanevogner er innkjøpt med mål om å minske karbonmonoksidutslipp gjennom økede miljøvennlige togtransporter.

Allerede i dag transporteres deler av produksjonen med båt men oftest med tradisjonelle lastebiler der i dag største kilden til miljøpåvirkning finnes hos våre produkter.

Fremtidens transporteringsmåte blir jernbanevogner både med materiale inn til produksjonsanleggene og ferdige produkter ut til kunde via logistikksenterne som bygges opp på utvalgte steder. Man kommer til å kunne transportere ca.1000 tonn per gang og gjennom skreddersydde containere kan gods flyttes både i tildekkede vogner og åpne vogner. Dette gjør det mulig også for andre produsenter å kunne utnytte de ressursene som blir skapt.