Mitt liv som steinhugger

Å gå inn porten til Ävja steinbrudd er som å trå flere tiår tilbake i tid, langt vekk fra dagens moderne arbeidsplasser. Her blir du møtt av muskuløse arbeidere som sprenger granitten løs fra fjellet, og dyktige steinhoggere som står i sine boder og hugger steinen til vakre produkter med hammer og meisel. Det er da man forstår hvilket håndverk som kreves for å skape produkter i granitt.

Mikael Ove Johansson som er litt over 50 år, har jobbet som steinhugger i Ävje i mange år. I skolealder gikk han som lærling hos sin onkel, som da var steinlegger, og allerede da bestemte han seg for å arbeide med granitt. Ett yrke som dermed lever videre i slekten. Mikael Ove Johansson gikk direkte fra skolen til å arbeide som steinhugger. Etter noen år i yrket valgte han å gå videre og jobbet i en periode med elektronikk, før han i 2002 bestemte seg for å komme tilbake til livet som steinhugger igjen.

Rundt om i vårt avlange land kan man ta utdannelse innen steinfagarbeider. Ett yrke som steinhugger krever ingen spesifikk utdannelse eller forkunnskaper. Mikael Ove Johansson sier du må ha bra fysikk for å jobbe som steinhugger, andre ferdigheter tilegner man seg gradvis ettersom man lærer fra de andre som har lenger erfaring innen yrket. Det gamle ordspråket «øvelse gjør mester» gjelder her. Som stein hugger blir man aldri utlært, noe som også er en del av sjarmen med dette yrket. Man blir stadig dyktigere og kommer på nye ideer og løsninger, og nye teknologier innføres.

Som steinhugger lager man ferdige produkter av steinblokker som er sprengt løs fra fjellet og delt opp i mindre deler. Granitten brytes og bearbeides til spesifikke produkter som f.eks. murer, smågatestein, benker, stolper, trapper og offentlige kunstverk.

«Å være steinhugger innebærer på sett og vis å forvalte en arv og føre videre et stykke historie. Det vi skaper av steinen i dag, kan betraktes av andre mennesker i flere århundrer fremover.» - Mikael Ove Johansson.

Det beste med å jobbe som steinhugger er i følge Mikael Ove Johansson å jobbe utendørs samtidig som man bruker kroppen. På vinteren kan det være litt tøft, men det glemmer man så snart solen begynner å varme igjen.

Utfordringen med ett yrke som steinhugger, er å jobbe smart slik at man ikke sliter unødvendig på kroppen, mener Mikael Ove Johansson. Å arbeide som steinhugger kan for mange bety slitasjeskader. Noe som nå kan unngås takket være utviklingen av mindre vibrerende maskiner, at mye av arbeidet kan gjøres maskinelt og at man i så stor grad som mulig roterer på de varierende arbeidsoppgavene.