Året var 1926

Allerede i 1926 ble Bohusläns Kooperativa Stenindustri som i dag eies av Benders grunnlagt. Selskapet ble tidlig en dominerende aktør i steinindustrien i Bohus området med stort fokus på manuelt håndverk. Fjellet har alltid krevd erfaring og ett respektivt håndlag fra de aller beste og til og med i dag er det granitten som forteller steinhuggeren hvor meiselen skal settes.

Sommeren 1926 var Sverige rammet av en varmebølge uten like og var på toppen i Europas temperaturliga. Ryktene hadde begynt å florere om at SKF skulle starte en «Automobil»-fabrikk på Hisingen under det latinske navnet «Volvo». Steinhuggeren Henning Carlsson tenkte at navnet var litt vel hovmodig når han gikk tilbake til hytta på Hovenäset, men gledet seg samtidig til det faktum at 1926 ville sannsynligvis ha to grunner til å få en plass i historiebøkene.

Henning gikk inn på det lille kontoret. Når han etter 10 minutter kom ut igjen tørket han seg i pannen med ett lommetørkle og kikket ned på papiret han hadde å hånden. «Andelsbevis fra Andelsforeningen Bohusläns Koppperativa Stenindustri» var ord som forpliktet seg. Samtidig kjente han glede og lettelse igjennom kroppen. Det er nå det begynner tenkte han, full av ny energi og satte fot mot steinbruddet for å møte side nye deleiere.

Det harde gullets attraktivitet

Bohus Malmön er ett av de første og største steinhuggeriene, det startet allerede i 1842 og har blitt ett episenter for landets steinindustri, Henning og hans kollegaer hadde lenge jobbet for det store steinfirmaet som etablerte seg Nord i Bohuslän. Dette firmaet som vokste seg stort i løpet av de første tiårene av 1900-tallet var resultatet fra god tilgang på stein og ikke minst bohusgranittens unike sammensetning av klipping og formbarhet. Dessuten lå det naturlig inntil kysten slik at det var ypperlige fordeler med tanken på eksport. Etterspørselen ble aldri mindre og arbeidere kom fra hele landet for å jobbe her, dette låste opp store muligheter for sysselsettingen.

Fra kaos til kontroll

Etter de første tiårene med blomstrende butikk kom første verdenskrig. Steinindustrien som var avhengig av sin eksport ble fullstendig lamslått. Krigen tok slutt, men i kjølvannet av sine økonomiske oppturer og nedturer ble det kaos. Steinindustrien ansatte og sparket helt vilkårlig og streiker, varsler og konflikter avløste hverandre. Til slutt fikk de ansatte nok. Henning og hans handlingsdyktige kollegaer besluttet seg for å starte for seg selv. Men eierskapet skulle være ett samarbeid og driften skulle være en kollektiv bestemmelse.

Samarbeidet så dagens lys i begynnelsen av august 1926 og navnet ble fort en kompetent, sterk og stabil leverandør av bohusgranitten. Nye avdelinger innenfor samarbeidet strakk seg langs kysten og de allerede etablerte bedriftene kunne ikke lenger måle seg mot samarbeidet fra Hovenäset. Det viste seg omsider at dette selskapet skulle overleve de andre firmaene innen steinindustri.

Å utvikle med følelser

Fra 1926 til slutten på 40-tallet jobbet steinhuggerne fremgangsrikt med enkle maskinelle hjelpemidler i de små steinbruddene. Under 50- og 60-tallet skjedde en stor teknologisk utvikling da blant annet skjærebrenningsmetoden kom fra USA. Dette medførte at andre halvdelen av 90-tallet ble investert over 60 millioner kroner i en ny maskinpark, produktutvikling og masse mer.

Fordi bedriften genererte ett overskudd kunne nye enheter kjøpes opp. Ävja steinbrudd ble kjøpt opp i 1965 og mangedoblet produksjonsmulighetene. Näsinge ble innarbeidet i 1986 og Skärsholmen tilkom i 1998 og ga bedriften en ekstra høy presisjon og kvalitet i prosesseringen. Fabrikken i Rabbalshede ble kjøpt i 2007 og tilførte både produksjonskapasitet og ett nytt kapittel med kunnskap. Datterselskapet Bohusgranit AB ble så startet som enda ett tilskudd i samarbeidet og ble ansvarlig for salget og bedriftene ut på markedet.

Senere på sommeren i 2012 ble Bohusgranitt en del av det familieeide Benders konsernet, som er Sveriges ledende produsent av mark- og takprodukter med ett brett forhandlernett over hele Norden. Benders sine produksjoner preges av langsiktighet, kvalitet og responsen fra kundens ønskemål- samme prinsipper som steinproduksjonen fra Bohuslän har hatt i alle år.

Snart har 90 år gått siden Henning og hans deleiere fikk ideen om ett sameie i steinindustrien. Ser man bort fra den teknologiske utviklingen, investeringer, produktutvikling og eierbytte er det fortsatt i steinhuggerens hånd den virkelige kunnskapen sitter. Det er først når erfarende hender kjenner seg frem over en nyklipt overflate og konstaterer hvor i steinen meiselen skal settes, sluttresultatet avgjøres. Nå som da.