Spikma kantsteinens konstruksjon

Spikma kantsteinen produseres i spesialmaskiner som vi stort sett har utviklet selv. De produseres av betong med høy kvalitet, lav fuktabsorbering og høy frostmotstand. Betongens trykkholdfasthet er 60Mpa og kontrolleres daglig sammen med bøyholdfastheten som er oppmot 6MPa. De fleste av våre spikmakantsteiner har også to armeringsjern innstøpt.

Telehiv og tung trafikk gir ofte en ujevn overflate grunnet bevegelse i veibanen. Disse bevegelsene gjør at kansteinen må kunne være fleksibel uten at den løsner. Benders Spikmakantstein klarer dette gjennom fleksibel festing til underlaget da spikeren kan bevege seg noe utan at det påvirker kantsteinens evne til å ta opp sidebelastninger.

«Benders spikrede kantstein er den eneste spikerkantsteinen som finnes på markedet og vi bruker stort sett bare denne. Fremfor alt fordi den holder bedre enn den limte kantsteinen og at den er lettere å justere» - Anders Hansson, arbeidsleder på Skanska Asfalt

Armering

Alle spikrede kantstein har innstøpte armeringsjern Ø 5 mm i kvalitet Ps 50.

Bred anleggsflate

Kantsteinen har en bred anleggsflate mot underlaget som øker stabiliteten.

Avstandsknast

Sidene har avstandsknaster. Kantstein får med dette ekspansjonsmulighet ved lengdeutvidelse og bevegelser i underlaget.

Not og fjær

Not og fjær i sidene forenkler leggingen og gir en rett kantlinje. Dessuten fordeles påkjenningene over fler kantstein. Tester viser at not og fjær øker sideveis motstandskraft med ca 50%.

Formontert spiker

Alle kantsteiner har formontert spiker i plugg av polyetylen. De er montert i forsenkede utsparringer som gir sikker styring av spikervektøy. Spikeren (70 x 4,7 mm) er produsert av manganlegert stål med høy effektivitet mot korrosjon. Det gir en skjærstyrke på 115 kp/mm² som betyr 2,3 tonn/spiker.

Fasede kanter

Kantsteinen har fasede kanter som reduserer hjørneskader og minsker den synlige høydeforskjellen mellom steiner ved mindre ujevnheter i underlaget.

Innfaset klakk

Klakken er trukket 8 mm inn, dette gjør det mulig og bruke rett kantstein til legging av kurver med store radier.