Miljøvennlige Ecoline

Nesten alt vi mennesker gjør påvirker vårt miljø. En måte å redusere skadelige utslipp på er f.eks. å minske bilkjøring og kjøre mer kollektivt. Det handler om å bruke smarte teknikker for å redusere skadelige utslipp som mennesker skaper. Betongindustrien har lansert en metode for å minske den skadelige og forsurende gassen (NOx).Vi på Benders har valgt å kalle metoden for Ecoline i vårt produktsortiment.

Hva er NOx?

NOx blir til gjennom en reaksjon mellom luftens nitrogen og syre under høy temperatur. En stor utslippskilde er våre moderne forbrenningsmotorer. De jobber med høyt trykk som er bra med tanke på brensel effektiviteten og karbondioksid utslippet, men det skaper skadelig nitrogenmonoksid. Høye konsentrasjoner kan gi allergier, halsvondt og naturen kan få skogsdød og forsuring. Det kan også skade ozonlaget.

Hvordan fungerer Ecoline?

I våre betongprodukter som inngår i Ecoline-sortimentet tilsettes Titanoksid(Ti02).Den reagerer sammen med dagslys og syre i en fotokatalytisk prosess som reduserer mengden skadelig nitrogenmonoksid i luften. Den omgjøres til et ufarlig nitrat som skylles bort av regn. Best effekt oppnås når solen skinner og det forkommer høye konsentrasjoner med NOx, men god effekt oppnås også når det ikke er direkte sollys. Titanoksid holder seg og effekten vedvarer under hele produktets levetid.

For bra til å være sant?

Fullstendige tester i laboratorier og miljøer i Europa påviser den umiddelbare effekten av titandioksid. Den har en reduserende effekt på NOx. Det er også positivt at effekten av titandioksid fungerer som best når utslippet er størst. Vi kjører mest bil i dagslys da den fotokatalytiske effekten er maksimal.

Bender Ecoline takstein

I dag har bilene katalysator som reduserer de skadelige utslippene. I morgen kan ditt nye tak fungere som en stor katalysator for å redusere skadelige utslipp av nitrogenmonoksid fra biler, industri og fly. Alt du trenger å gjøre er å velge et Ecoline tak fra Benders. Det er litt dyrere enn et betongtak, men billigere en tegltakstein. Det er ganske utrolig at et normal stort tak kan uskadeliggjøre utslipp fra en bil, kanskje din bil som kjører ca. 1500 mil per år. Hvert år under hele takets levetid.

Bender Ecoline markstein

Vår markstein lages i to sjikt, noe som betyr at vi kan få et 10mm lag med titanoksid. Steinen fungerer akkurat som taksteinen, en stor katalysator. I dag finnes ingen krav til å legge miljøforandrende markstein, men det er sikkert bare et tidsspørsmål før det blir et krav. Ved å legge Bender Ecoline allerede i dag, kan du forbedre miljøet umiddelbart.

Les om vårt taksortiment og marksortiment for utvalg og produktinformasjon om Benders Ecoline.