Montering av Bender Sokkelelement

Sålen er en viktig del av bygningens konstruksjon, og skal klare å bære resten av bygningen i kanskje 100 år. Med Bender Sokkelelement bygger du en sikker såle. Du får ferdig isolerte elementer med perfekt passform, høy kvalitet og rustikk, børstet overflate av fiberbetong.

Bender Sokkelelement består av fiberarmert betong med rustikk, børstet overflate og er isolert med 100 mm ekspandert polystyren (ESP). Sokkelelementene finnes i ulikeformer og dimensjoner for å passe ditt bygg. Som eneste produsent er Bender Sokkelelement dessuten typegodkjent. Det innebærer at du får en holdbar, økonomisk, varm og problemfri såle til ditt nye hus eller garasje, uten å risikere fukt eller mugg.

Å støpe sin egen såle er både spennende og kan spare deg for mye penger. Det er viktig at sålen blir stabil og utføres på en slik måte at den tåler bygningens vekt. Nedenfor beskriver vi steg for steg hvordan monteringen foregår.

1. Her skal bygget ditt stå!

Du har tomt. Her skal huset ditt stå. Du må sjekke grunnforholdene nøye. Det er viktig med stabile grunnmasser, riktig isolert gulv og utvendig markisolering.

2. Utgraving og drenering

Ditt byggeprosjekt starter med å grave ut byggegropa og fylle tilbake med pukk og grus til ønsket plant nivå. Da har du bærelag, duk og avretningslag ferdig komprimert. Husk drenering , strøm, vann og avløp osv som skal på riktig plass.

3. Start med montering av hjørnene

Til avretningslaget brukes singel, grus eller steinmel som er lett å justere etter utsatt høyde for elementene. Plasser ut hjørneelementene først og vær nøye med diagonaler og mål, dette vil du spare mye penger på senere.

4. Legge ut sokkelelementene

Legg ut de rette sokkelelementene etter en snor og benytt 2 stk Elementlåser i hver skjøt. Tilpass tilslutt alle lengder med vinkelsliper på fiberbetongen og vanlig håndsag på EPS’en.

5. Isolasjonslag 1

Legg ut det første laget med isolasjonsplater på det ferdig avrettede underlaget. Pass på slik at platene ligger helt inntil hverandre og bruk gjerne Spikerplate i skjøtene mot sokkelelementet.

6. Isolasjonslag 2

Legg ut neste lag med isolasjonsplate i forbandt med første lag. Bruk 2 stk Plastspiker i hver plate til forankring av lagene og i Sokkelelementets bunnskive.

7. Isolasjonslag 3

Nå kan du først rulle ut PE-folie/radonsperre etter produsentens anvisninger. Her bestemmes også i de fleste tilfeller kantbjelkens bredde i støpen. Tredje laget med isolasjonsplater legges nå ut hvis du skal ha 30 cm med isolasjonsplater. Disse forankres også i underliggende lag med to plastspiker i hver plate.

8. Utvendig isolering og motfylling

Etter at du nå har kontrollert diagonaler og mål, legges det ut frostsikring på utsiden av sokkelelementene. Husk at du bruker større bredde på isolasjonen ved alle utvendige hjørner. Nå er det klart for tilbakefylling av masser rundt sokkelelementene slik at elementene står stabilt under utstøping. Sokkelelementene fra 500 mm til 900 mm høyde krever utvendig støtte før utstøping.

9. Armering og utstøping

Armering av gulv og kantbjele i betonggulvet bestemmes av belastninger fra bygget. Nå monteres også gulvvarme og lignende. Start støpingen ved å fylle halve kantbjelken rundt hele bygget, slik at betongen gir en god støtte til sokkelelementet. Støp deretter ferdig og vær forsiktig med vibrasjonsutstyr langs kantene. Husk rengjøring med vann på sokkelelementenes utside, dersom det har kommet betongspill på disse.

10. Frostisolering

För att minska risken för tjälskjutning kan man lägga en krage av cellplast runt huset. Isoleringen monteras så den sluter an väl mot sockelelementens undersida. En bra frostisolering blir viktigare ju längre norrut man bygger.

11. Motfyllning

Nu kommer ett viktigt moment, motfyllningen. Kontrollera diagonalmåtten och motfyll på utsidan så att elementen står stabilt vid gjutningen. Om du vill begränsa motfyllningen av estetiska skäl, eller om du vill använda höga kantelement (500 mm eller mer), måste du komplettera med glesform.

12. Armering av kantbalk

Armering av kantbalken är en konst och om du är osäker, ta hjälp av en fackman för dimensionering och montage. Arbeta gärna med armeriningen på en ställning eftersom det tar tid att bocka och naja samman denna. Använd armeringsbyglar med ett cc-mått på minst 600 mm. Skarvar i armeringen utförs med 600 mm överlapp. När armeringskorgen är klar lägger du ned den på distanser i kantbalken. Ska du ha golvvärme samordnas det arbetet med armeringen.

13. Armering av bottenplattan

När kantbalksarmeringen är på plats lägger du armeringsnätet ovanpå armeringskorgen. Placera eventuella golvvärmerör enligt tillverkarens anvisanvisningar. Nätet placeras på distanser så att det i höjdled hamnar mitt i betongplattan. Vid kantbalken lyfts nätet upp på armeringskorgen och lutar då lite inåt, vilket är bra för hållfastheten. Nätet ska gå ända in i urfästningen högst upp på sockelelementet. Fixera armeringen och beställ betongen.

14. Gjutning av kantbalk

Dags att gjuta. Se till att plattan blir slät så slipper du flytspackla. Är du osäker, ta hjälp av ett proffs. Börja med att fylla kantbalken till halva balkhöjden. Låt betongen sätta sig innan du gjuter resten av plattan. Du måste vara försiktig vid kantbalken när du använder vibratorstav. Låt inte pumpslang eller ränna vila mot sockelelementen.

15. Gjutning av hela plattan

När betongen i kantbalken har satt sig gjuter du färdigt plattan. Har det kommit betongspill på sockelelementen kan du enkelt spola bort det. Nu har du en färdig grund. Låt betongen torka ut, RF-nivån bör vara under 85%. Att bygga när fukthalten fortfarande är hög skapar ovillkorligen problem. Hur fort plattan torkar beror till stor del på val av betongkvalitet, men även på väder och vind.

NB! Denne informasjonen er kun veiledende og ytterligere teknisk hensyn kan være nødvendig å ta m.h.t geologiske variasjoner i grunnforholdene. Benders informasjon er gratis og skal ikke oppfattes som en detaljert konstruksjonstegning, men er likevel til stor hjelp ved byggingen.