Vett kiiremini läbilaskvad sillutuskivid võivad meie linnades üleujutusi vähendada - uus juhend näitab, kuidas

2020-05-06

Svensk Markbetong poolt välja antav käsiraamat anna hea ülevaate sellest, kuidas kujundada sillutis selliselt, et tagatud oleks maksimaalne vee dreenivus. Tegemist on tulevikku vaatavate lahendustega, mis sademevee suurenemisel aitavad linnaruumi üleujutuste eest säästa.

25 protsenti rohkem sademeid

Üleujutused on muutumas üha tavalisemaks elu osaks ja uuringud näitavad trendi kasvu. Kliimauurijate ja meteoroloogide toetusel on Rootsi keskkonnakaitseagentuur andnud hinnangu, et sademete arv võib lähiajal kasvada koguni 25 protsenti. Suurenenud sademepuhangud põhjustavad aga suuremaid üleujutusi.

Samal ajal jätkub linnade asustustiheduse suurenemine, kuid sademeveesüsteemide hooldus ja uute ehitus ei ole astumas sama kiiret sammu. Seetõttu on meie kogukonnad üleujutustega toimetuleku eest üha vähem kaitstud.

"Nii ei saa jätkata"

"Selliselt ei saa enam jätkata," ütleb Erik Simonsen, Cementa Developmenti vanemarendusjuht ja käsiraamatu kaasautor.

Rootsi vee- ja kanalisatsiooniliidu andmetel maksaks kliimaga kohanemine ja olemasolevate elektrivõrkude hooldamine järgmise 20 aasta jooksul täiendavalt kolm kuni kuus miljardit Rootsi krooni. Seega sunnib kliimamuutus meid teisiti mõtlema ja leidma alternatiive.

„Täna ehitame kanalisatsiooni, magistraale ja kraave, mis juhivad sademevee järvedesse ja vooluveekogudesse. Probleem pole ainult selles, et üleujutused kahjustavad asulaid ja infrastruktuuri. Suurenenud üleujutuste tagajärjel ei suudeta ka vett selliselt puhastada nagu ette nähtud. Selle asemel kannab vesi edasi kahjulikke aineid meie vooluveekogudesse.”avaldab Erik.

Läbilaskev sillutis

Loomulikult ei ole see vaid Rootsi temaatika. Sama probleemi ees seisavad ka kõik teised lähi rindkonna riigid. Kasutusele võetakse uusi materjale ja disainilahendusi, mis võimaldaksid kõvakattega linnapindadelt, suurenenud veevoolu paremini minema juhtida.

“Kontseptsioon põhineb kogu tee- ja tänavakonstruktsiooni kasutamisel ühtse süsteemina. Ainult kanalisatsiooni kasutamise asemel hõlmab disain ka tänavakive, mis võimaldavad vett läbi nende juhtida. Kivid toimivad aga kui filter, puhastades vett enne neist edasi liikumist. Sadevesi aitab selliselt kaasa põhjaveevarudele ja vähendab saasteaineid vooluveekogudes, ”selgitab Erik.

Uuringud näitavad, et see töötab

Erik peab arvamusi, mille kohaselt liiklus on juba liiga suur ja uus süsteem liialt hooldusmahukas, siiski alusetuteks.

„Uus disain on mõeldud täiendama traditsioonilisi konstruktsioone. Nii Rootsis kui ka välismaal toetavad seda ulatuslikud uuringud ja leiud. Lisaks sellele, kuidas vastavaid pindu tuleb mõõta ja projekteerida, et tagada õige kandevõime, vaadatakse uues käsiraamatus üle ka käitamis- ja hooldustoimingud. Kõik põhineb uuringutel ja tõenditel. Veelgi enam, seda tüüpi lahenduse kasutuselevõtu võimalus on välja toodud ka selle aasta väljaandes AMA Civil Engineering 20. Sealt leiab ehitustööstuse edulugusid, mis on heaks näiteks professionaalsest tööstusdisainist. "

Kokkuvõtteks: Svensk Markbetong on Bendersi, Cementa AB, Starka Betongindustri ja Erik Simonseni tehniline koostöö. Erik Simonseni ja Anders Junghage'i koostatud käsiraamatut toetavad, projekti juhtrühma kuuluvad Jan Lang, Kjell Rydberg ja Jörgen Sandgren.