Keskkonnahoidlik Ecoline

Pea kõigel, mida inimkond teeb, on mõju meie ümbritsevale keskkonnale. Negatiivsete mõjude minimeerimiseks tuleb vähendada autokasutust ja liigelda keskkonnahoidlikumal moel. Juurde võib lisada nutika tehnoloogia kasutamise nende heitmete vähendamiseks, mida inimkond sellegipoolest tekitab. Betoonitööstus on käiku lasknud meetodi lämmastikoksiidide (NOx) vähendamiseks, mis on iseenesest kahjulikud ja tuntud kui hapestumise soodustajad. Meie Bendersis kasutame oma tootevalikus sellel meetodil põhinevate toodete puhul nimetust Ecoline.

Mis on lämmastikoksiidid?

NOx moodustub õhus oleva lämmastiku ja hapniku reageerimisel. See reaktsioon leiab aset kõrgel temperatuuril. Üks suuremaid heitmeallikaid on tänapäevane sisepõlemismootor. See kasutab kõrge rõhu all olevat kütuse-õhu segu kõrgel temperatuuril. Kuigi see on soodus kütuse efektiivsuse ja süsinikdioksiidi heitmete poolest, tekitab mootor kahjulikke lämmastikoksiide. Nende suur kontsentratsioon võib vallandada allergiaid, kurguprobleeme ja isegi piirkondlikke häireid, nagu metsade hukkumine ja hapestumine. Lämmastikoksiidid toimivad kahjuliku maapinnalähedase osooni moodustumisel katalüsaatorina.

Kuidas Ecoline toimib?

Meie Ecoline’i sarja betoontoodetele lisatakse titaandioksiidi (TiO2). Fotokatalüütilises protsessis, mis vähendab kahjulike lämmastikoksiidide sisaldust õhus, reageerib see päikesevalguse ja hapnikuga. Lämmastikoksiidid muudetakse kahjutuks nitraadiks, mille vihm minema uhab. Parimaid tulemusi saavutatakse siis, kui päike paistab ja õhus on seega suur lämmastikoksiidide sisaldus. Sellegipoolest saab häid tulemusi ka otsese päikesevalguseta. Titaandioksiidi ei tarvitata ära ja nõnda säilib efekt toodete kogu kasutusea jooksul.

Liiga hea, et olla tõsi?

Hoopiski mitte! Täieulatuslikud katsed nii laborites kui ka Euroopa linnapiirkondades näitavad, et titaandioksiidil on kohene ja suur mõju lämmastikoksiidide sisalduse vähendamisele. Samuti on teada, et see mõju on suurim siis, kui heitmete kogus on suurim – enamik autosõite tehakse ju päevavalgel, kui fotokatalüütiline efekt on suurim.


Benders Ecoline’i katusekivid

Tänapäeva sõidukitel on katalüsaatorid, mis vähendavad kahjulikke heitmeid. Teie uus katus võib toimida hiiglasliku katalüsaatorina, mis vähendab mitte ainult autode, vaid ka lennukite ja tööstuse kahjulike heitmete mõju. Ainus, mida selleks teha tuleb, on valida Ecoline’i katusematerjal Bendersilt. See on küll pisut kallim kui tavaline betoonkatusematerjal, kuid odavam kui savikivid. Ometigi võib ühe normaalsuuruses eramu katus muuta kahjutuks ühe ligi 15 000 kilomeetrit aastas sõitva auto, võib-olla teie enda auto, lämmastikoksiidide heitmed. Ja seda igal aastal, kogu katuse kasutusea jooksul.

Benders Ecoline’i sillutiskivid

Meie sillutiskive toodetakse kahes kihis. Üks neist on umbes 10 mm paksune ja sisaldab betooni koos titaandioksiidiga. Nii nagu katusekivid, toimivad ka sillutiskivid hiiglasliku katalüsaatorina. Käesoleval ajal ei ole meie liiklusega ülekoormatud linnades mingeid nõudeid keskkonda parandavatele pinnakatetele. Siiski on see arvatavasti vaid aja küsimus, millal selline seadusandlus vastu võetakse. Paigaldades Benders Ecoline’i sillutiskivid juba nüüd, saate meie keskkonda parandada kohe.

Benders Ecoline’i pakkumiste ja tooteteabe kohta lugege meie katusematerjalide ja maastikukujunduse valikutest.