Kan jag använda salt på min markbeläggning?

Benders rekommenderar inte saltning då frätskador på betongytan kan uppstå med porösare och skörare stenar/plattor som följd. Vi rekommenderar Stenflis som ni hittar i vårt sortiment. För vidare information se Skötsel marksten och plattor (PDF-dokument, 1,1 MB).