4kN respektive 20kN

4kN respektive 20kN L-stöd medför att den horisontella markytan i höjd med L-stödets murkrön kan belastas med 4 kN/m2 respektive 20kN/m2.

I praktiken innebär detta att marken ovan ett 4kN L-stöd endast kan belastas av snö och personlaster. Stödet klarar även en mindre åkgräsklippare, men inga fordonslaster är tillåtna.

Ett 20 kN L-stöd klarar en personbilsparkering under förutsättning att bilarna parkerar någon meter ifrån L-stödets murkrön. Om markytan sluttar uppåt från stödets murkrön så krävs alltid ett 20kN/m2.