VA-System

I Benders sortiment för VA-System hittar du beständiga lösningar och produkter inom vatten- och avloppssystem anpassade för framtidens långsiktiga och viktiga samhällsbyggande.

Betongrör

ALFA Standardrör ingår i ett rörsystem bestående av fogtäta, högkvalitativa betongrör och rördelar som med fördel används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Betongrör är en färdig bärande konstruktion och rörtvärsnittet deformeras inte, vilket säkerställer tätningens funktion och ledningens självrensningsförmåga. De är också både ekonomiskt och miljömässigt hållbara, eftersom betongrören med rätt projektering kan hålla i 150år. Rörsystemet byggs upp med rakrör, kortrör, spetsvändare, krokrör, grenrör, övergångsrör, propp, samt trumöga och de kan beställas utan eller med konstruktionsarmering. Betongrören är tillverkade enligt SS-EN 1916 och SS 22 70 00 samt betongkvaliteten uppfyller kraven på frostbeständighet enligt SS 13 72 44. Standardfogarna tätas med glidfogspackning av gummi som uppfyller kraven enligt SS-EN 681-1 WC. Vi har från 2023 även Fotrör i DN1200, DN1400 och DN1600. Fotrör ger ett säkert byggande och underlättar installation eftersom understoppning ej utförs i fält och de läggs på en jämn och packad ledningsbädd, vilket gör det enklare att säkerställa ledningens lutning.