Bender Boston antik

Mursten med granitkänsla

En mursten med granitkaraktär – klippt och tumlad på en sida, slät och tumlad på den andra. Till murstenen används låspluggar som gör det möjligt att bygga såväl lutande som lodräta stödmurar, med eller utan geonät. Kan även byggas fristående i höjder upp till 60 cm. Eller varför inte anlägga en portstolpe med Boston hörnsten eller Boston slutsten. Bender Boston antik skapar otaliga möjligheter som inbjuder till att uppnå en murlösning anpassad efter just din trädgårdskaraktär.

Färg

  • Grå
  • Grafit

Framtidens marksten

Benders sortiment av markstenar och plattor i två skikt har en vackrare, slitstarkare och jämnare yta som är mer vattenavvisande och mindre känslig för alg- och mosspåväxt. Möjligheten att få flera olika format och stenstorlekar på en och samma pall, gör det lätt att skapa unika och varierade ytor som ger liv och personlighet åt din trädgård.

Läs mer