Naudojimo terminai ir sąlygos

Benders Hem internetinis portalas susideda iiš skirtingų tinklalapių, kuuriuos administruoja Bendres Hem. Šis tinklalapis prieinamas jums, nes jūs sutinkate su su išdėstyttais terminais ir sąlygomis. Tie patys terminai ir sąlygos taikomos kitiems šio portalo puslapiams, svetainėms. Jūsų naudojimasis Benders Hem internetiniu tinklalapiu patvirtina, kad jūs sutinkate su visais šios susitarimo punktais, terminais ir sąlygomis. Benders Hem pasilieka visas teises be įspėjimo pakeisti Benders Hem taikomus terminus ir sąlygas.

Nuorodos į kitus tinklalapius

Benders Hem portalas gali susidaryti iš kelių kitų tinklalapių (“nuorodų”). Benders Hem netikrina minėtų nuorodų, ir dėl šios priežasties Benders Hem nėra atsakingas už minėtų nuorodų turinį. Be jokios išimties tai apima visas nuorodas į išorinius tinklalapius. Kaip buvo paminėta prieš tai, Benders Hem nėra atsakingas už duomenų perkėlimą iš išorinių nuorodų į jau minėtą tinklalapį. Be išimties tai yra taikoma visoms informacijos perkėlimo formoms (kenksmingi kodai, virusai ir t.t.). Benders Hem siųlo šias nuorodas tik kaip paslaugą vartotojui. Šių nuorodų naudojimas nereiškia, kad Benders Hem dalijasi savo nuomone ar rodo simpatijas bei pritarimą kitiems tinklalapiams ar jų vadovams.

Neteisingas ir nelegalus naudojimas

Jei naudojatės Benders Hem internetiniu portalu, tai patvirtinate ir garantuojate Benders Hem, kad jūs nenaudosite Benders Hem vardo taip, kad tai prieštarautų Švedijoje galiojantiems įstatymams ar priešingai nei nurodyta šio tinklalapio naudojimosi terminuose ir sąlygose. Jokiomis aplinkybėmis jūs negalite naudoti Benders Hem tinklalapio norint pakenkti, deaktyvuoti ar perkrauti Benders Hem portalą ar pakenkti kitiems šio tinklalapio naudotojams, besilankantiems/dirbantiems Benders Hem internetiniame portale. Jūs negalėsite gauti priėjimo ar negalėsite bandyti gauti priėjimą prie medžiagos/informacijos jei negavote leidimo iš Benders Hem internetinio portalo.

Naudojimasis komunikavimo paslaugomis

The Benders Hem web portal may contain bulletin boards, chat facilities, news groups, forums, personal websites, calendars or other communication functions.These functions have been made available to enable communication with the public at large or with individual groups.You therefore agree to use these communication services in accordance with the rules that apply to the services in question.

Benders Hem internetiniame portale gali būti skelbimų enta, pokalbių svetainė, naujienų grupės, forumai, asmeniniai tinklalapiai, kalendoriai ar kitos komunikavimo priemonės. Šios funkcijos daro prieinamą informaciją visuomenei ar individualioms grupėms. Šiuo jūs sutinkate naudotis komunikavimo paslaugomis pagal taikomas tam tikras taisykles. Jūs sutinkate:

  • Jokiu būdų nepažeisti kitų teisių.
  • Viešai neskelbti ir/ar viešai neplatinti netinkamos informacijos ar medžiagos.
  • Neskelbti medžiagos, kuri yra apsaugota autorystės teisėmis, kurių jūs neturite, ar nesate gavę sutikimo iš minėtų teisių turėtojo.
  • Neskelbti infomacijos ar medžiagos, kuri gali pakenkti kompiuteriams.
  • Neskelbti, nereklamuoti ar kitas būdais nesiekti parduoti prekes ar paslaugas.
  • Neatlikti tyrimų ir nedalyvauti juose jokiu iš paminėtų būdų, laiškų siuntinėjimą, piramidinėse schemose ir t.t.
  • Nesisiųsti informacijos, kuri yra apsaugota autorystės teisėmis ir negali būti kopijuojama..

Benders Hem nėra įsipareigojęs stebėti komunikavimo paslaugas. Be to, Benders Hem pasilieka teisę skaityti ir vertinti minėtuose komunikavimo paslaugose publikuojamą medžiagą. Benders Hem pasilieka teisę be įspėjimo pašalinti ar užkirsti kelią medžiagos platinimui ir panaikinti minėtą medžiagą.

Benders Hem pasilieka teisę bet kuriuo metu paviešint ar paskelbti būtiną informaciją visai šaliai ar bet kokiam valdžios organui. Informacija, esanti paminėtuose komunikavimo paslaugose nėra patvirtinta Benders Hem. Taip pat Benders Hem neduoda sutikimo dėl tokios informacijos/medžiagos egzistavimo. Dėl šių priežasčių Benders Hem neprisiima atsakomybės, susijusios su komunikavimo paslaugomis ir bet kokiutiesiogini ar netiesioginiu įvykiu ar aktu, kuris gali įvykti dėl dalyvavimo minėtose paslaugose. Administratoriai ir vartotojai nėra įgalioti kalbėti ar teikti informaciją Benders Hem vardu. Administratorių ir vartotojų požiūris neturi sutaptu su Benders Hem požiūriu.

Informacija, programinė įranga ir paslaugos esančios tinklalapyje ar prieinamos per Benders Hem tinklalapį gali turėti klaidų. Benders Hem prisiima visą atsakomybę už bet kokias klaidas Benders Hem tinklalapyje ir galimų jų padarinių. Susisiekite: webmaster@benders.se.

Nutraukimas/pašalinimas

Benders Hem pasilieka teisę be įspėjimo panaikinti jūsų priėjimą prie Benders Hem tinklalapio ir jo tiekiamų paslaugų. Jūs, kaip šio tinklalapio lankytojas, vartotojas ar narys, sutinkate su šiais terminais ir sąlygomis. Šių terminų ir sąlygų pažeidimas gali sąlygoti jūsų pašalinimą iš tinklalapio, ir blogiausiu atveju bus imamasi teisinių veiksmų pagal Švedijos ir tarptautinius įstatymus.

Autorystės teisės ir informacija apie prekės ženklus

Visas Benders He tinklalapio turinys yra apsaugotas Benders ir/ar Benders partnerių autorystės teisėmis (2014). Visos teisės yra išlaikytos.

Prekės ženklai

Čia paminėti vardai ir prekės ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Visos teisės priklauso Benders Hem.
Nuosavybės teisės 2015, Benders