• KAD – kokybė, aplinkos apsauga, darbo sauga

    Visos KAD (kokybė, aplinkos apsauga, darbo sauga)  yra integruotos į mūsų kasdienį darbą. Jos smulkiai išdėstytos kompanijos valdymo sistemoje. Mūsų KAD pagrįstos sistemine vadyba tam, kad sumažinti klaidas,  profesinius susirgimus, nelaimingų atsitikimų riziką ir sukurti tinkamas sąlygas nuolatiniam gamybinių operacijų tobulinimui.

Aplinkos apsauga ir darbo sauga

Mūsų gamyba orientuota į mus supančią ir darbinę aplinką. Jos tiesiogiai siejasi su mūsų kasdieniu darbu. Mes turime aplinkosaugos sertifikatą ISO 14001. Šios sritys nepaliaujamai tobulinamos. Artimas bendradarbiavimas tarp gamybinių objektų ir mūsų „kokybės, aplinkos apsaugos ir darbo saugos skyriaus“  užtikrina nuolatinį mūsų atliekamų operacijų tobulinimą.

Rizikos ir saugos vertinimas, parengtos ataskaitos ir organizuojami pokalbiai mums priklausančiuose gamybiniuose objektuose leidžia įvertinti darbo aplinką fiziniu ir psichosocialiniu aspektu. Tikslas – sukurti saugią ir malonią darbo vietą. Norint išlaikyti pranašumą, mes dalyvaujame tam tikrose projektų vystymo veiklose kartu su mokslo tiriamaisiais institutais.

Prieš veiksmų įgyvendinimą, sprendimai, susiję su aplinkos apsauga, yra atidžiai peržiūrimi. Tiek maži, tiek dideli veiksmai turi būti orientuoti į aplinkos apsaugą, nes tai siejasi su mūsų kasdiene veikla. Mūsų požiūris į ilgalaikę ekologinę pusiausvyrą išreiškiamas įvairiais būdais, pvz.: natūraliųjų išteklių gavybos ir gamybos procesai turi būti organizuojami kiek galima arčiau galutinio vartotojo; medžiagų perdirbimas ir karštis gamybos procese; daugiamilijoninės investicijos į aplinką saugančius logistinius sprendimus (pvz.: mums priklausantys traukiniai).

Mes sąmoningai suvokiame gamybinių operacijų daromą poveikį aplinkai. Štai kodėl mes sistemiškai dirbame ties aplinkos apsaugos tikslais ir vystome projektus, kaip sumažinti neigiamą įtaką ir padarinius gamtai. Aplinkos apsaugos problemos sprendžiamos kartu su mūsų tiekėjais ir verslo partneriais. Taip užtikriname produktų kokybę, kas artimai susiję su ilgaamžiškumu ir mažesne žala jų gyvavimo ciklui.

Kokybė

Produktai gaminami ir tikrinami pagal atitinkamai nustatytus ir taikomus standartus. Kiekvienas darbuotojas prisideda prie produktų kokybės ir klientų patenkinimo politikos. Visas mūsų darbas grindžiamas: geras produktas nuo pirmos akimirkos; problemų sprendimas, kai tik jos atsiranda; ir ilgalaikių sprendimų radimas, išvengiant tų pačių klaidų ir problemų pasikartojimo.

Žaliavos

Cementas, smėlis, žvyras ir vanduo yra pagrindiniai gamybos produktai. Cementą gauname iš Cementa, vieno didžiausių pasaulio gamintojų, kompanijos, skiriančios išskirtinį dėmesį į ekologinę pusiausvyrą. Bendradarbiavimas su Cementa prasidėjo nuo pat 1960 metų. Siekiant sumažinti naudojamą transporto kiekį, smėlis, žvyras ir granitas kasami iš artimiausiai mūsų esančių karjerų. Vanduo į  gamybines vietas patenka tiesiogiai iš mūsų šulinių. Medžiagų perteklius ir valymui skirtas vanduo gamybiniame procese yra naudojami kelis kartus.

Sertifikavimas ir žalos aplinkai vertinimo sistemos

1999 metais Benders tapo pirmuoju gamintoju Švedijoje gavusiu aplinkos apsaugos sertifikatą (ISO 14001) stogo čerpių gamyklai. Mūsų produktai yra registruoti ir vertinami pagal Švedijoje esančias sistemas (pvz.: BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus and Svanen).

Benders Byggsystem AB turi kokybės aplinkos apsaugos ir darbo saugos sertifikatus (ISO 9001 ir ISO 14001). Produktai registruoti ir vertinami dėl žalos aplinkai  pagal Byggvarubedömningen, SundaHus ir Svanen sistemas. Mes turime patirties sertifikuojamuose projektuose( pvz.: LEED, BREEAM, Svanen ir Miljöbyggnad).

Ecoline

Daugelis mūsų produktų yra gaminami pagal Ecoline metodą, kur savo sudėtyje turi titano dioksido priedus ir viso ciklo gyvavimo metu verčia žalingą azoto oksidą į aplinkai mažesnę žalą darantį nitratą.

Dažai

Norint užtikrinti optimalią aplinkos apsaugą, visus dažus gaminame patys.

„Climate Leap“

Benders dalyvauja Švedijos aplinkos apsaugos agentūros „Climate Leap“ veikloje. Šios veiklos tikslas sumažinti „šiltnamio“ efektą ir išmetamųjų dujų kiekį Švedijoje. Dėl šio tikslo mūsų Strängnäs gamykla pakeitė šildymo įrenginį į boilerius, kurie kaitinami medinėmis paletėmis, o ne alyva.

Perdirbimas

Benders perdirbimo programos taikomos visiems produktams, nuo popieriaus iki sudaužytų betoninių gaminių.

Etikos reikalavimai

Benders svarbu užtikrinti, kad visi tiekėjai (žaliavų ir komercinių prekių) laikytųsi mūsų etiško elgesio normų, etiškai dirbtų ir vadovautųsi tarptautinėmis žmogiškųjų teisių konvencijomis.

Garantija medžiagoms

Visi mūsų asortimento produktai pasižymi aukšta kokybe, kas lemia jų ilgalaikį naudojimą atšiauriomis sąlygomis. Benders gaminamiems statybos produktams suteikiama pilna 10 metų garantija.

Stogams teikiama garantija

Kai perkate Benders betonines stogo čerpes su visais priedais, jūs galite gauti 30 metų garantiją tvirtumui, vandens nepralaidumui ir šalčio atsparumui.

Aplinkos apsaugos ataskaita

Benders pateiktoje Aplinkos apsaugos ataskaitoje galite detaliau susipažinti su socialiniais, ekologiškais ir ekonomiškais darbo principais.

CE žymėjimas

CE dokumentus galite rasti Dokumentų puslapyje.