Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk utveckling är ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet utan att påverka dem negativt. Benders återinvesterar stora delar av överskottet för att stärka och utveckla företaget ur alla perspektiv. Detta skapar en trygghet och långsiktighet såväl för ägarna som för anställda, kunder och leverantörer. Våra produkter skall vara hållbara över generationer och det självklara valet vad gäller kvalitet, miljö och kostnadseffektivitet. Våra kundrelationer bygger på ett starkt engagemang där man arbetar för långsiktiga relationer med kunderna och där branschkunskap, erfarenhet och personlig service värderas högt.

Relaterade globala mål

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att det sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetsområdena; social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten mm.

Läs mer

Social hållbarhet

Social hållbarhet berör människors livsbetingelser. Till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem.

Läs mer