Karbonatisering

Takpannor – den optimala betongprodukten för att återta koldioxid från luften, s.k. karbonatisering.

Karbonatisering innebär att betong i byggnader och infrastruktur tar upp koldioxid direkt ur luften och lagrar det permanent. Detta är inte en ny företeelse utan en naturlig process som pågår hela tiden i betongkonstruktioner.

Betong består av cement, vatten, sand, sten och grus. Cement tillverkas av kalksten och är bindemedlet i betong. Cement behövs alltså i betong. Utmaningen med cement är att det uppstår stora koldioxidutsläpp i tillverkningsprocessen. Cirka 60 procent av koldioxidutsläppen är så kallade processutsläpp som själva kalkstenen avger vid upphettning och cirka 40 procent kommer från bränslet, som man värmer ugnarna med.

Karbonatisering är kalkstenens naturliga process för att ”återta” den koldioxid som avges från kalkstenen vid tillverkningen av cement. När cement används som bindemedel i betong tar betongen alltså upp koldioxid ur luften under betongens hela livstid – cementen karbonatiserar.

Källa: https://www.cementa.se/sv/karbonatisering-vad-ar-det

Vissa produkter karbonatiserar mer än andra

Takpannor är en produkt med optimal utformning och placering för att karbonatiseringen skall få maximal effekt. Eftersom takpannan är så tunn och har kontakt med luft från alla håll sker karbonatiseringen genom hela betongen och takpannan blir därför fullt karbonatiserad under sin livstid. För en takpanna motsvarar det ca 50% av utsläppen som skett vid tillverkningen av cementen till takpannan.