Vettä poistavat pihakivipäällysteet voivat vähentää tulvia kaupungeissamme –- uudessa käsikirjassa on tietoa sen toteuttamisesta.

2020-05-06

Svensk Markbetong julkaisee nyt uuden käsikirjan vettä poistavien pihakivipäällysteiden asentamisen avuksi. Rakennusmenetelmä voi auttaa meitä selviämään ilmastomuutoksen entistä suuremmista sademääristä. Näin vähennetään tulvien sekä huleveden saastumisen riskiä.

Sademäärät kasvaneet 25 %

Tulvat yleistyvät yhteiskunnassa ja myös pahenevat tulevaisuudessa. Ruotsin luonnonsuojeluvirasto varoittaa yhdessä ilmastotieteilijöiden ja meteorologien kanssa, että sademäärät saattavat kasvaa jopa 25 prosenttia. Entistä kovemmat rankkasateet lisäävät tulvia Ruotsissa.

Kaupunkien rakentaminen yhä nopeammin ja entistä tiheämmiksi jatkuu ja samalla hulevesijärjestelmien ylläpito ja uusiminen on hidasta. Tämä heikentää yhteiskuntien kykyä selviytyä lisääntyvistä vesimääristä.

”Tämä ei voi jatkua näin”

– Tämä ei voi jatkua näin, sanoo käsikirjan kirjoittaja, Cementa Utvecklingin kehitysjohtaja Erik Simonsen.

Svenskt Vatten -toimialajärjestön mukaan nykyisen putkiverkoston muuttaminen ilmastomyötäisemmäksi ja verkoston kunnossapito maksaisi 3–6 miljardia kruunua seuraavien 20 vuoden aikana. Ilmastonmuutos pakottaa meidät ajattelemaan uudella tavalla.

– Rakennamme nyt kaivoja, viemäriputkia ja ojia, jotka johtavat hulevedet järviin ja vesistöihin. Ongelmana ei ole pelkästään se, että tulvat vahingoittavat rakennuksia ja infrastruktuuria. Lisääntyvät virtaukset johtavat myös siihen, ettei vettä puhdisteta asianmukaisesti. Sen sijaan se kuljettaa vesistöihimme yhteiskunnassa käytettyjä aineita, kuten öljyä, raskasmetalleja, lannoitteita ja orgaanisia yhdisteitä, Simonsen kertoo.

Vesi virtaa pinnoitteen läpi

Joissakin maissa käytetään kuitenkin uusia materiaaleja ja rakennusmenetelmiä, mikä auttaa kovaksi pakattuja kaupunkialueita selviytymään aiempaa suuremmista vesivirroista.

– Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme koko tierakennetta hulevesien tulvasuojelualtaana. Pelkästään kaivojen käytön sijaan rakennetaan kiveyksiä, joiden avulla vesi virtaa pinnoitteen läpi ja suodattuu alla olevaan rakenteeseen. Siellä vesi puhdistuu ennen kuin se pääsee eteenpäin. Näin hulevesi edistää pohjaveden muodostumista ja vähentää vesistöjemme saastumista, Simonsen selittää.

Tutkimukset osoittavat kestävyyden

Rakennusmenetelmän vastustajat epäilevät, etteivät rakenteet kestä liikennettä ja että niiden ylläpito on vaikeaa, mutta Erik Simonsenin mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

– Rakenne on suunniteltu täydentämään perinteistä rakentamista, ja sekä Ruotsissa että monissa muissa maissa menetelmää tukevat laajamittaiset tutkimukset ja vankka kokemus. Uudessa käsikirjassa selitetään, miten tällaiset pinnat on mitoitettava ja rakennettava oikean kantokyvyn saavuttamiseksi. Lisäksi siinä neuvotaan käyttöä ja ylläpitoa koskevista asioista. Kaikki perustuu tutkimukseen ja näyttöön. Mahdollisuus tämäntyyppiseen rakentamiseen sisältyy myös tämän vuoden AMA-Anläggning 20 -ohjeistoon, jota käytetään alan omana ammattimaisena rakentamista koskevana ohjenuorana.

Faktaa: Benders, Cementa AB, Starka Betongindustrier ja S:t Eriks tekevät teknistä yhteistyötä Svensk Markbetongin muodossa. Erik Simonsen ja Anders Junghage ovat kirjoittaneet käsikirjan Fördröjning av dagvatten med dränerande beläggningar (huleveden viivyttäminen vettä poistavien pinnoitteiden avulla), ja hankkeen ohjausryhmän ovat muodostaneet: Jan Lang, Kjell Rydberg ja Jörgen Sandgren.