Vettä läpäisevät ilmastomyötäiset pihakivet

Jatkuva ilmastonmuutos luo haasteita yhteiskunnan kehitykselle. Rakentamalla vettä läpäiseviä kivipintoja vähennämme tulvavaaraa ja pintavesien saastumisen riskiä ja teemme samalla ympäristölle suuren palveluksen.

Jatkuvan ilmastonmuutoksen aiheuttamat kasvavat sademäärät aiheuttavat yhä useammin tulvia. Nykyinen hulevesijärjestelmä on rajallinen eikä selviydy enää kasvavasta vesimäärästä. Siksi meidän on tehtävä muutoksia kaupunkirakentamisessa.

Millaisia ovat vettä läpäisevät pihakivet?

Vettä läpäisevät kivet eivät aiheuta yhtä paljon veden virtausta. Vettä läpäisevien pihakivien kautta vesi yksinkertaisesti imeytyy alustaan tavallista helpommin.

Miksi tarvitsemme vettä läpäiseviä pihakiviä?

Entistä tiiviimmin rakennetuissa kaupungeissa on vähemmän vesien luonnollisia poistumisteitä ja viheralueita, ja hulevesijärjestelmä ei sen vuoksi enää toimi tehokkaasti. Ilmastonmuutos ja perinteinen rakennustekniikka pahentavat tilannetta. Veden läsnäolo heikentää perinteisten rakenteiden normaalia kantavuutta, mikä on johtanut siihen, että rakenteissa on haluttu käyttää mahdollisimman tiiviitä materiaaleja. Tämä on vaikuttanut kasvillisuuteen heikentävästi ja vaikeuttanut huomattavasti kasvien riittävää juurtumista.

Vettä läpäisevistä pihakivistä voidaan rakentaa infrastruktuuri, joka selviytyy paljon suuremmista sadevesimääristä kuin nykyiset järjestelmät. Vettä läpäisevät kivipinnoitteet voivat sekä viivyttää että varastoida suuria hulevesimääriä itse rakenteissa sen sijaan, että vesi johdettaisiin kaivoihin. Samalla kivipinnoitteet puhdistavat hulevedet saasteista.

Miten vettä läpäisevät kivet toimivat?

Pihakivipintoihin asennettujen vettä läpäisevien kivien kantavuus on sama kuin perinteisillä pihakivillä. Nerokkaasti muotoilluilla vettä läpäisevillä kivillä katetut pinnat suodattavat sadeveden kivien läpi alas pinnanalaisiin rakenteisiin. Siellä huleveden virtaus hidastuu ja vesi puhdistuu luonnollisella tavalla ennen joutumistaan hulevesijärjestelmään tai ennen kuin siitä muodostuu uutta pohjavettä.

Vettä läpäisevien pihakivien asentaminen pelkästään ei kuitenkaan riitä, vaan rakenteet on suunniteltava sellaisiksi, että ne pystyvät vastaanottamaan suuria vesimääriä. Lue lisää Svensk Markbetongin käsikirjasta Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggningar (huleveden hidastaminen vettä läpäisevien pinnoitteiden avulla).

Vettä läpäisevien pihakivien edut?

Vettä läpäisevien pihakivien käytöstä rakennusmenetelmänä on monenlaista hyötyä. Teemme ennen kaikkea ympäristölle suuren palveluksen asentamalla näitä kiviä ja rakentamalla pintoja, jotka hidastavat sadeveden virtausta ja puhdistavat veden ennen sen päätymistä hulevesijärjestelmään tai ennen kuin siitä muodostuu uutta pohjavettä.

Vettä läpäisevillä pihakivillä voidaan myös rakentaa täysin tasainen pinta, jossa ei useinkaan tarvitse asentaa vedenpoistoputkia tai pinnan yläpuolisia vesiteitä, mikä laskee rakennuskustannuksia huomattavasti. Lisäsi täysin tasaiset pinnat, joissa ei ole kaltevuuksia, sopivat erinomaisesti esimerkiksi satamiin ja varastoihin, joissa tavara varastoidaan korkeissa pinoissa.

  • Hidastavat veden virtausta ja vähentävät tukoksia
  • Keventävät hulevesijärjestelmän kuormitusta
  • Rakennusvaurioiden riski pienenee
  • Vesi ei keräänny pintaan
  • Edistää pohjaveden muodostumista
  • Puhdistaa hule- ja pohjaveden
  • Vähentää puhdistamojen kuormitusta
  • Sama kantavuus kuin perinteisissä rakenteissa
  • Täydentää hulevesijärjestelmää

Vettä läpäisevien pihakivien mallistomme sisältää mm. seuraavat: Bender Hule/nurmikivi Drain, Bender Siena Drain, Bender Bas Drain, Bender Delta Drain ja Bender Ruohokivi Drain. Drain-valikoimaamme tulee myöhemmin lisää uutuuksia.