Rakenna pihakivillä, laatoilla ja muurikivillä

Kivet ovat puutarhassa sekä kauniita että käytännöllisiä. Betoniset pihakivet ja laatat ovat lisäksi helppoja asentaa ja niitä on olemassa useita kokoja ja värejä, joten voit helposti luoda omaperäisen ympäristön. Älä hutiloi päällystettävän alueen pohjatyön kanssa, se on onnistuneen lopputuloksen kannalta kiveyksen tärkein osatekijä.

Pihakivien ja laattojen laajasta valikoimasta on joskus helppo ja joskus taas vaikeampi valita paras vaihtoehto. Muoto, koko ja väri yhdessä hinnan ja yhdistelymahdollisuuksien kanssa ovat esimerkiksi tekijöitä, joilla on ratkaiseva merkitys valinnassa. Benders suosittelee sinua ottamaan valintaa tehdessäsi huomioon toimivuuden, oman mieltymyksen ja maun sekä talon julkisivun ja muun lähiympäristön, jotta kiveyksestä tulee mahdollisimman hyvä.

Kun aiot asentaa pihakiviä ja laattoja, tulee sinun aloittaa laskemalla, kuinka iso alue on tarkoitus kivettää. Käytävien täytyy esimerkiksi olla niin leveitä, että kaksi ihmistä mahtuu tulemaan vastakkain ja autotallin edustan niin leveä, että sinne mahtuu auto, jonka ovet ovat auki.

Muista, että pohjatyö on kiveyksen tärkein osatekijä. Maan pois kaivaminen ja täyttäminen kalliomurskeella ja asennushiekalla voi omatoimisesti olla työlästä. Pihanrakennuksen ammattilainen voi auttaa toiveidesi mukaan sekä koko työssä tai osassa työtä. Ammattilainen voi esimerkiksi auttaa pohjatyössä ja voit itse osallistua, kun kiviä aletaan latoa. Jos haluat tehdä työn kokonaan itse, kuvaamme alla vaihe vaiheelta pihapäällysteen asentamisen.

Kun puutarhakäytävä, autotallin edusta tai jokin muu kiveys on valmis, levitä myös saumaushiekka kunnolla. Saumaushiekka auttaa sekä pienentämään rikkaruohojen riskiä että lisäämään pinnan kestävyyttä.

Näin asennat pihakivet ja laatat

Vaihe 1) Mittaa ja merkitse päällystettävä alue. Kiristä linjalankaa ulkoreunoja pitkin ja kiveyksen loppukorkeutta seuraten. Varmista, että pihakivien/laattojen kaato on n. 20 mm/metri.

Vaihe 2) Poista n. 250 mm maakerros, jos kyseessä on pihakäytävä tai muu piha-alue ja n. 350 mm, jos kyseessä on autotallin edusta.

Vaihe 3) Asenna Benderin suodatinkangas pohjalle. Suodatinkangas estää pohjakerroksen ja kantavan kerroksen maa-ainesten sekoittumisen.

Vaihe 4) Täytä Benderin kantavan kerroksen kalliomurskeella 0-32 mm. Tiivistä sen jälkeen täryttämällä hyvin täryttimellä. Kantavan kerroksen pinnan tulee olla tasainen, hyvin tiivistetty ja kaadon tulee olla sama kuin valmiilla pinnalla. Tiivistetyn pinnan tulee olla 30 mm eli asennushiekkakerroksen + pihakiven/laatan paksuuden verran valmiin pinnan alapuolella.

Vaihe 5) Levitä kantavan kerroksen päälle 30 mm tasainen kerros asennushiekkaa ja tärytä pinta vielä kerran täryttimellä. Asennushiekka voi olla murskattua materiaalia, kuten Benderin kivituhkaa, jonka raekoko on 0–4 mm. Bendersillä on hyviä kokemuksia myös isommasta raekoosta 0–8 mm. Isompi raekoko tekee asennuskerroksesta kestävämmän ja parantaa myös sen kuivatuskykyä. Molemmat raekoot ehkäisevät rikkaruohojen kasvua. Aseta ohjaimia (esim. 2-3 m pitkiä rautaputkia tai puutukia) asennushiekkakerroksen päälle ja säädä ne oikeaan tasoon ja kaltevuuteen. Ohjainten yläpinnan tulee nyt olla pihakivien/laattojen alapinnan tasossa. Poista ylimääräinen aines oikolaudalla. Ota sen jälkeen ohjaimet pois ja täytä kuopat.

Vaihe 6) Lado pihakivet/laatat limittäin tai muuhun ladontamalliin. Jatka asennusta valmiin päällystepinnan päältä. Jos kiviä tarvitsee leikata, vähintään kolmasosan kivestä/laatasta on oltava jäljellä. Jos tarvitaan lyhyempiä kiviä/laattoja, käytetään sen sijaan kahta palaa. Jotta saat pintaan kestävän liitoksen tai reunan, käytä Benderin reunatukea, kokonaista kiveä tai laattaa. Kun kuormitus on kova, käytetään upotettua reunakiveä, joka on mielellään betonia.

Vaihe 7) Täytä saumat tarkasti Benderin saumaushiekalla 0-2 mm tai vastaavalla.

Vaihe 8) Jos valmista päällystepintaa tiivistetään kevyesti täryttimellä, täytyy levittää kerros saumaushiekkaa suojaamaan kiveystä.

Vaihe 9) Täytä kaikki saumat hiekalla ja lakaise puhtaaksi.

Vaihe 10) Pihakivet, tiilet ja laatat ovat luonnosta kerättyjä tuotteita. Värin ja pintarakenteen vaihteluja sekä luonnollisia kasautumia yhdestä osasta toiseen voi esiintyä ja ne antavat tuotteelle sen ainutlaatuisen ja elävän ulkonäön. Varmista mahdollisimman tasainen värijakauma ja onnistunut lopputulos asentamalla kivet useasta lavasta samanaikaisesti pino kerrallaan (ei kerroksittain).

Muurit

Voit rakentaa myös muurin itse. Bendersillä on suuri valikoima muureja tukimuureista vapaasti seisoviin muureihin. Samoin kuin pihakiveystä tehtäessä on pohjatyö ratkaisevassa asemassa, jotta muuri seisoo jykevänä useita vuosia ja on suora ja näyttävä. Jos kyse on lisäksi tukimuurin rakentamisesta, on myös tärkeää käyttää oikeaa täytemuurausmateriaalia.

Alla olevassa kuvassa näkyy asennusohjeestamme otettu poikkileikkaus Bender Megastone ‑kivestä. Löydät yksityiskohtaisen asennusohjeen verkkosivustoltamme kyseisen muurikiven tuotesivulta.

Lue pihavalikoimasta täydellisestä valikoimastamme pihakiviä, laattoja ja muurikiviä