Första tåget på 30 år har anlänt till Uddevallafabriken!

2017-01-19

Benders satsning på att använda järnväg som komplement till biltransporter fortsätter. Första tåget har anlänt till vår fabrik i Uddevalla och nu ser vi fram emot fler miljövänligare transporter mellan Stockholmsregionen och Västkusten.

Mellan åren 1946-1986 bedrev Uddevallavarvet sin verksamhet i det område som idag är i Benders ägo. Det var också då, för mer än 30 år sedan, som de senaste tågtransporterna anlände till området. Fram tills nu.

I samarbete med Green Cargo och deras vagnlastsystem rullade Benders första tågvagnar med markprodukter, från Bålsta till Uddevallafabriken in fredagen den 13 januari 2017. Sedan förvärvet av Volvos bilfabrik har Benders rustat upp rälsen och markförhållandet under och runt om spårområdet och framöver kommer det att rulla in 10 vagnar á 30 ton per vecka från Bålsta.

Benders tågleveranser från Uddevalla kommer hädanefter att försörja Bålsta, i Stockholmsregionen med Bohusgranit och Åstorp, i södra Sverige med plint och andra produkter från Uddevalla.

Våra miljövänliga satsningar fortsätter och vi är glada över att kunna ta tillvara på de möjligheter som tidigare verksamheter på plats bidragit till.