EPD & LCA

Ni vet väl att vi har EPDer på både tak, mark och murblock samt LCAer på flertalet av våra produkter.

Att redovisa en produkts miljöpåverkan blir allt vanligare i bygg- och anläggningssektorn och är ett bra verktyg för att jämföra olika material och produkter med varandra. Den mest efterfrågande värdet är koldioxid men även andra viktiga faktorer så som landanvändning, vattenpåverkan och andra utsläppsvärden redovisas också.

Vi på Benders arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra EPDer och LCAer på befintliga produkter och tar även fram nya för att möta våra kunders behov.

För att ta del av våra dokument kan du klicka här!