Användningsområden och kvaliteter för cellplast

Cellplast tillverkas i homogena block genom att små plastkulor, granulat, expanderas och skummas ihop. Dessa block har olika densitet och delas in i kvalitetsklasser med avseende på tryckhållfasthet i kPa.

Block av olika kvalitet ger olika isoleringsvärden och lämpar sig därmed för skilda ändamål. Vissa kvaliteter är exempelvis anpassade för isolering av grunder, medan andra är anpassade till väggar eller tak.

Kvalitetsklasser

EPS 60

Används främst i tak, utan krav på större belastning.

EPS 80

Används i väggelement, villagrunder och i mindre byggnader.

EPS 100

Lämpar sig väl för grunder i större hus och industribyggnader.

EPS 150

Lämplig för större grunder med speciella krav.

EPS 200

Används till kantelement och grunder med hög belastning, samt under bärande väggar.

XPS 300 och XPS 600

Anpassad för mycket stora krav på lång tids tryckhållfasthet och andra speciella krav.