Såhär enkelt bygger du din grund

Grunden är en viktig del av en byggnads konstruktion och skall klara av att bära upp sin byggnad under kanske 100 år. Med Bender Sockelelement bygger du en säker grund. Du får färdigisolerade element, med perfekt passform, i hög kvalitet och med en rustik borstad yta, som är klara för utläggning.

Bender Sockelelement består av fiberarmerad betong med en rustik borstad yta samt isolering av cellplast. Elementen finns i olika former och dimensioner för att passa ditt bygge. Som enda tillverkare är Benders Sockelelement dessutom typgodkända. Det innebär att du får en hållbar, ekonomisk, varm och problemfri grund för ditt nya hus eller garage, utan risk för fukt eller mögel.

Att gjuta sin egen grund är både roligt och kan spara dig mycket pengar. Det är viktigt att grunden blir stabil och utförs på ett sådant sätt att den lyckats ta upp byggnadens vikt. Nedan beskriver vi steg för steg hur monteringen går till.

1. Här ska huset stå

Du har hittat din tomt. Här ska ditt hus stå. Vad måste du veta? Markförhållanden, ditt hus måste stå på fast grund, annars måste du kanske påla. En geologisk undersökning ger svar på detta. En del kommuner kan kräva en sådan undersökning.

2. Sätt ut och schakta

Ditt husbygge startar när du sätter ut ditt hus. Nästa steg är att schakta bort jord till anvisat grundläggningsdjup. Gör ett djupare schakt för en dräneringsledning runt det blivande huset. Lägg ut rör för vatten, avlopp och el samt dränering. Sedan ska en fiberduk på och ett dränerande lager grus eller makadam.

3. Spänn upp profiltrådar

Mät upp alla vinklar och diagonaler, var noggrann med kryssmätningen så undviker du många problem. Eventuellt måste kommunen utföra eller kontrollera utsättningen.

4. Börja monteringen med hörnen

Lägg ut ett tunt lager fingrus som sockelelementen ska vila på och jämna till. Sätt sedan upp hörnelementen efter profiltrådarna. Nu börjar du ana formen av ditt hus!

5. Lägg ut sockelelementen

Placera ut de raka sockelelementen tills du har en komplett grund. Justerkapa vid behov med vinkelslip i betongen, cellplasten sågar du med fogsvans. I varje skarv monteras två tandade skarvplåtar, en upptill och den andra mitt på bottenskivan.

6. Lägg ut första lagret cellplast

Dags att isolera under den blivande bottenplattan. Lägg ut det första lagret cellplast. Se till att plattorna ligger plant och att det inte är några glipor. Det underlättar det fortsatta arbetet.

7. Rulla ut plastfolie

Nu kan du minska risken mot eventuell sommarfukt och radongas. Använd en plastfolie som rullas ut med 300 mm överlapp. Var noga med att täcka hela ytan, ända ut till sockeln. Skall huset ligga på en plats med höga halter av radon ska särskilda anvisningar vidtas. Kontakta din kommun och byggkonsult.

8. Cellplastlager 2

Lägg ut nästa lager cellplast med förskjutna skarvar. Förankra med plastspikar, både i underliggande skivor och i sockelelement. Det ska sitta två spikar i varje sockelelement.

9. Cellplastlager 3

Tredje lagret läggs ut, om du ska ha 300 mm cellplast. Det är vad vi rekommenderar. Förankra varje skiva med minst två plastspikar i underliggande skiva. Då är du försäkrad mot att cellplasten flyter upp när du gjuter.

10. Frostisolering

För att minska risken för tjälskjutning kan man lägga en krage av cellplast runt huset. Isoleringen monteras så den sluter an väl mot sockelelementens undersida. En bra frostisolering blir viktigare ju längre norrut man bygger.

11. Motfyllning

Nu kommer ett viktigt moment, motfyllningen. Kontrollera diagonalmåtten och motfyll på utsidan så att elementen står stabilt vid gjutningen. Om du vill begränsa motfyllningen av estetiska skäl, eller om du vill använda höga kantelement (500 mm eller mer), måste du komplettera med glesform.

12. Armering av kantbalk

Armering av kantbalken är en konst och om du är osäker, ta hjälp av en fackman för dimensionering och montage. Arbeta gärna med armeriningen på en ställning eftersom det tar tid att bocka och naja samman denna. Använd armeringsbyglar med ett cc-mått på minst 600 mm. Skarvar i armeringen utförs med 600 mm överlapp. När armeringskorgen är klar lägger du ned den på distanser i kantbalken. Ska du ha golvvärme samordnas det arbetet med armeringen.

13. Armering av bottenplattan

När kantbalksarmeringen är på plats lägger du armeringsnätet ovanpå armeringskorgen. Placera eventuella golvvärmerör enligt tillverkarens anvisanvisningar. Nätet placeras på distanser så att det i höjdled hamnar mitt i betongplattan. Vid kantbalken lyfts nätet upp på armeringskorgen och lutar då lite inåt, vilket är bra för hållfastheten. Nätet ska gå ända in i urfästningen högst upp på sockelelementet. Fixera armeringen och beställ betongen.

14. Gjutning av kantbalk

Dags att gjuta. Se till att plattan blir slät så slipper du flytspackla. Är du osäker, ta hjälp av ett proffs. Börja med att fylla kantbalken till halva balkhöjden. Låt betongen sätta sig innan du gjuter resten av plattan. Du måste vara försiktig vid kantbalken när du använder vibratorstav. Låt inte pumpslang eller ränna vila mot sockelelementen.

15. Gjutning av hela plattan

När betongen i kantbalken har satt sig gjuter du färdigt plattan. Har det kommit betongspill på sockelelementen kan du enkelt spola bort det. Nu har du en färdig grund. Låt betongen torka ut, RF-nivån bör vara under 85%. Att bygga när fukthalten fortfarande är hög skapar ovillkorligen problem. Hur fort plattan torkar beror till stor del på val av betongkvalitet, men även på väder och vind.

OBS! Denna information är endast vägledande och ytterligare teknisk hänsyn kan behövas tas till geologiska variationer i tomt- och markförhållanden. Benders information är kostnadsfri och skall inte uppfattas som en detaljerad konstruktionsritning, men är ändå en stor hjälp vid byggnationen.