Från bil till tåg

29 april 2016

Benders målmedvetna satsning på att använda järnväg som komplement till bil för transporter fortsätter och nu är turen kommen till Åstorp och Skåne.

I samarbete med Green Cargo och deras vagnlastsystem, startar Benders en tågförbindelse mellan enheterna i Bålsta och Åstorp med start den 4 april 2016. Sedan tidigare trafikerar Benders sträckan Bålsta och Kongsvinger med egna tågvagnar där TÅGAB är operatör och ansvarig för dragningen. Benders använder sig även av kombitransporter där trailers lastas för att sedan köras ut på både bil och, vid längre sträckor, tåg.

Tågsatsningen har också möjliggjort tågtransporter direkt ut till kund från Benders spåranslutna producerande enheter i Bålsta och Uddevalla samt nu också Åstorp. Även dessa görs i samarbete med Green Cargo och deras vagnlastsystem.