Vad är skillnaden på byggmått och produktmått för marksten och plattor?

Byggmått kallas de mått som anges för våra markstenar och plattor i våra produktkataloger och på vår webbplats. Byggmåttet är intressant för dig som ska projektera eller lägga marksten och/eller plattor eftersom det innefattar produktens mått inklusive rekommenderad fogbredd på 3 mm.

Produktmått är markstenens eller plattans faktiska längd och bredd exkl. distanser. Produktmåttet anges inte i några av våra produktkataloger eller på vår webbplats och är inte intressant för dig som skall projektera eller lägga marksten och/eller plattor. Det är på produktmåttet som toleranskravet från Svensk standard ställs.