Bender Labyrint Maxi

Gammaldags charm

En allround och lättbyggd mursten som har många olika användningsområden. Följ våra råd och anvisningar för att bygga stödmurar, fristående murar, trappor, kantstöd och stolpar m m. Finns både i antikt och skarpt utförande och ett flertal färger.

Färg

  • Grå
  • Grafit
  • Gråmix
  • Terramix
  • Rödmix

Dränerande marksten för klimatet

Pågående klimatförändringar skapar utmaningar för ett samhälle i utveckling. Genom att bygga dränerande markstensbeläggningar minskar vi risken för översvämningar och föroreningar i dagvattnet, samtidigt som vi gör miljön en stor tjänst.

Läs mer