Ventilgaller

Benders Ventilgaller används för ventilation till krypgrund, ventilgallren monteras i Albabalken.

Kombinera grund och murblock

Genom att kombinera Benders sockelelement med Benders lättklinkerblock skapar du på ett enkelt sätt en komplett garage- eller husstomme. Alltid med målet att du aldrig ska behöva mer än en leverantör.

Läs mer