Tandad skarvplåt

Benders Tandad skarvplåt används för ihopsättning av kantelement. Åtgång 2 st/skarv.

Färg

  • Galvad

Kombinera grund och murblock

Genom att kombinera Benders sockelelement med Benders lättklinkerblock skapar du på ett enkelt sätt en komplett garage- eller husstomme. Alltid med målet att du aldrig ska behöva mer än en leverantör.

Läs mer