Tandad skarvplåt Maxi

Tandad skarvplåt Maxi rekommenderas att användas till stöd 500 mm och högre. Åtgång 2 st/skarv.

Färg

  • Galvad

Kombinera grund och murblock

Genom att kombinera Benders sockelelement med Benders lättklinkerblock skapar du på ett enkelt sätt en komplett garage- eller husstomme. Alltid med målet att du aldrig ska behöva mer än en leverantör.

Läs mer