Syllbalk

Benders Syllbalk används för att erhålla en förhöjd sockel ovanför det gjutna golvet. De finns i höjden 300 mm som passar till våra 400 mm höga L-element, och i höjden 400 mm som passar våra 500 mm höga L-element. Genom att starta monteringen i ett av hörnen förskjuts skarvarna mellan syllbalkar och element. Syllbalken monteras enkelt mot sockelelementen med hjälp av 2 st monteringsbleck och hålls på så sätt på plats under gjutningen.

Färg

  • Grå

Kombinera grund och murblock

Genom att kombinera Benders sockelelement med Benders lättklinkerblock skapar du på ett enkelt sätt en komplett garage- eller husstomme. Alltid med målet att du aldrig ska behöva mer än en leverantör.

Läs mer