Hulling (plastspik)

Benders Hulling (plastspik) används för sammansättning av cellplastskivor.

Kombinera grund och murblock

Genom att kombinera Benders sockelelement med Benders lättklinkerblock skapar du på ett enkelt sätt en komplett garage- eller husstomme. Alltid med målet att du aldrig ska behöva mer än en leverantör.

Läs mer