Hulling (plastspik)

Benders Hulling (plastspik) används för sammansättning av cellplastskivor.

Färg

  • Mark övrigt

Kombinera grund och murblock

Genom att kombinera Benders sockelelement med Benders lättklinkerblock skapar du på ett enkelt sätt en komplett garage- eller husstomme. Alltid med målet att du aldrig ska behöva mer än en leverantör.

Läs mer