Förankringsjärn 1000 mm

Benders Förankringsjärn används för att sammanfoga Albabalk med armeringsnät.

Välj modell

Dokument

Kombinera grund och murblock

Genom att kombinera Benders sockelelement med Benders lättklinkerblock skapar du på ett enkelt sätt en komplett garage- eller husstomme. Alltid med målet att du aldrig ska behöva mer än en leverantör.

Läs mer