Albabalk Grundsula

Bender Grundsula används till modulgrunder, den armerade Grundsulan läggs under Bender Albabalk.

Färg

  • Grå

Kombinera grund och murblock

Genom att kombinera Benders sockelelement med Benders lättklinkerblock skapar du på ett enkelt sätt en komplett garage- eller husstomme. Alltid med målet att du aldrig ska behöva mer än en leverantör.

Läs mer