• Ytbehandlingar

  Vilka egenskaper har de olika ytbehandlingarna? En obehandlad takpanna är tillverkad av genomfärgad betong. Färgtillsatsen består av järnoxid. Pannan har en rå betongyta och ger ett robust intryck. En obehandlad panna får ofta en naturlig kalkutfällning på

 • Livslängd

  Hur lång livslängd är det på en betongtakpanna? Mycket lång, normal livslängd för Benders betongtakpannor är beräknad till över 100 år.

 • Lithomex Easy stelnar inte

  Lithomex Easy stelnar inte. Vad kan det bero på? När man lägger marksten och/ eller plattor är det lätt att glömma bort fogen och dess betydelse. Fogen mellan stenarna är inte bara viktig ur estetiskt hänseende, utan har också flera viktiga tekniska

 • Fästa takpannor

  Hur mycket behöver takpannor fästas i underlagstaket? De båda yttre pannraderna runt hela taket samt pannor kring genomföringar, takfönster, skorstenar etc skall alltid fästas. Använd Benders rostfria spik, skruv eller clips. Vid väderutsatta lägen rekommenderas

 • 4kN respektive 20kN

  4kN respektive 20kN 4kN respektive 20kN L-stöd medför att den horisontella markytan i höjd med L-stödets murkrön kan belastas med 4 kN/m2 respektive 20kN/m2. I praktiken innebär detta att marken ovan ett 4kN L-stöd endast kan belastas av snö och personlaster.

 • Takpannor

  Hur mycket takpannor går det åt till mitt tak? Överslagsmässigt kan man säga ca 9 st Palema per m² takyta. Vid flacka taklutningar och vid andra modeller av takpannor ökar mängden något. I våra monteringsanvisningar för respektive takpanna

 • Räkna ut taklutning

  Hur räknar jag ut taklutningen? 1) Mät ut en 100 cm vågrät sträcka på husets gavel 2) Mät sedan det vinkelräta avståndet i cm från sträckans ändpunkter upp till taket, se bild 1. 3) Minska det största talet (A) med det minsta (B).

 • Bytasjälv

  Jag funderar på att byta mitt tak själv. Var kan jag få information om hur man gör? Du hittar kompletta monteringsanvisningar på produktsidan för respektive takpanna. Även monteringsanvisning och produktinformation för enskilda taktillbehör, t ex nock-

 • Hjälp mig att välja!

 • Hur mycket går det åt?

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 Nästa