Sauman merkitys

Pihakiviä ja/tai laattoja ladottaessa on helppo unohtaa sauma ja sen merkitys. Saumahiekan tehtävänä on lukita kiveys ja hillitä rikkaruohon kasvua saumoihin. Hyvin täytetty sauma kivien välillä ei ole tärkeä vain ulkonäöllisesti, vaan sillä on myös tärkeitä teknisiä tehtäviä.

Kun kiveykseen tai laatoitukseen kohdistuu kuormitusta, kuormituksen voima siirtyy kivien tai laattojen välillä sauman kautta. Jotta kuormitus olisi tasaista, on tärkeää, että sauma on täytetty hyvin saumahiekalla. Jos saumaa ei ole täytetty riittävästi tai se on liian kapea, kivet voivat painautua toisiaan vasten, jolloin niihin voi tulla reunavaurioita.

Jos sauma taas on liian leveä, eikä pohjatyötä ja reunatuentaa ole tehty kunnolla, päällyste voi kuormittua epätasaisesti. Siksi suosittelemme pihakivi- ja laattapäällysteelle 3 mm:n saumaväliä.

Kun kivet tai laatat on ladottu ja saumattu, ylimääräinen saumahiekka voidaan jättää pinnalle joksikin aikaa niin, että se pääsee vähitellen valumaan sään vaikutuksesta saumoihin. Saumat on jonkin ajan kuluttua myös tarvittaessa jälkitäytettävä, jotta ne säilyttäisivät tärkeät ominaisuutensa. Bendersillä on kolme erilaista saumahiekkaa ja niihin useita värivaihtoehtoja, katso Saumahiekka, Lithomex Easy ja Lithomex L20.