Materiaalitakuu betonikattotiilille 30 vuoden takuu

Benders Suomi Oy myöntää 30 vuoden takuun ostopäivästä (alkaen vuodesta 2007) kaikille betonikattotiilimalleille laatuvaatimus SS EN 490/ 491 standardien mukaisesti, koskien lujuus-, vedenpitävyys- ja pakkasenkesto-ominaisuuksia. Takuu koskee kattotiilitoimituksia Suomessa. Takuu kattaa alkuperäiset tuotantovaiheen virheet itse valmistetuissa tuotteissa, joissa on voimassa oleva SS-EN-standardi. Materiaalitakuu kattaa ainoastaan tuotteen korvauksen, ei mahdollisia vaihdosta aiheutuvia asennuskustannuksia.

Huomioitavaa: Benders Suomi Oy:n myönsi aiemmin 10 vuoden materiaalitakuun betonikattotiilimalleille, joiden osto ajoittui ennen vuotta 2007, joten näiden osalta takuuaika on jo umpeutunut.

Tuotetakuu käsittää korvaavien tuotteiden veloituksettoman toimituksen (siinä laajuudessa, missä tuotteen voidaan osoittaa olevan täyttämättä valmistusvaiheessa voimassa olevaa standardia) siihen osoitteeseen Suomessa, johon reklamoitu tuote alun perin on toimitettu. Takuu ei korvaa välillisiä tai välittömiä kustannuksia (esim. asennusta ja vaihtotyötä), joitatuotevirheestä aiheutuu.

Takuu ei koske värimuutoksia, kalkkisakkaumia tai muita optisia muutoksia, eikä virheitä, jotka ovat ilmaantuneet valmistusvaiheen jälkeen, esim. kuljetuksen yhteydessä, vääränlaisen varastoinnin, varomattoman käsittelyn, virheellisen asennuksen tai vastaavien seikkojen vuoksi.

Takuu on voimassa edellyttäen, että:

  • Tuote on asennettu noudattaen Benders Suomi Oy:n asennushetkellä voimassa olevia asennusohjeita.
  • Takuuvaatimukset on esitetty Benders Suomi Oy:lle kohtuullisen ajan sisällä, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä virheen havaitsemisen jälkeen.
  • Asiakkaalla on hallussaan lasku, kuitti tai muu asiakirja, josta käy selville tuotteen ostopäivämäärä.
  • Benders Suomi Oy:lle on annettu mahdollisuus tarkistaa ne pinnat, joille reklamoitu tuote / reklamoidut tuotteet on asennettu.

Takuu ei ole voimassa, jos:

  • Kyseessä on vaurio, jonka on aiheuttanut jokin Force Majeure -syy.
  • Kyseessä on onnettomuus / vaurio, joka on aiheutunut esim. standardissa mainitut referenssiarvot ylittävästä kuormituksesta.
  • Kyseessä on vaurio, jonka on aiheuttanut puutteellinen huolto.
  • Kyseessä ovat mahdolliset vaurioista johtuvat lisävauriot.

Materiaalitakuu ei ole voimassa jälleenmyyjien tai muiden Benders Suomi Oy:n tuotteita myyvien välikäsien kautta. Materiaalivirheitä koskevat takuuvaatimukset tulee aina osoittaa suoraan Benders Suomi Oy:lle.