Materiaalitakuu Bendersin valmistamille tuotteille

Bendersin valmistamilla pihakivi-, graniitti- ja infratuotteilla on materiaalitakuu, mikä on voimassa tuotteille määritetyn standardin ja käyttötarkoituksen mukaisesti  10 vuotta ostopäivästä.

Takuu kattaa alkuperäiset tuotantovaiheen virheet itse tuotteissa, joissa on voimassa oleva SS-EN-standardi. Takuu ei ole voimassa silloin, kun pintoja on toistuvasti altistettu sulatussuolalle.

Takuu käsittää korvaavien tuotteiden veloituksettoman toimituksen (siinä laajuudessa, missä tuotteen voidaan osoittaa olevan täyttämättä valmistusvaiheessa voimassa olevaa standardia) siihen osoitteeseen Suomessa, johon reklamoitu tuote alun perin on toimitettu.

Takuu ei kata värimuutoksia, kalkkisakkaumia tai muita optisia muutoksia eikä virheitä, jotka ovat ilmaantuneet valmistusvaiheen jälkeen, esim. kuljetuksen yhteydessä, vääränlaisen varastoinnin, varomattoman käsittelyn, virheellisen asennuksen tai vastaavien seikkojen vuoksi.

Takuu on voimassa edellyttäen, että:

  • Tuote on asennettu noudattaen Benders Suomi Oy:n asennushetkellä voimassa olevia asennusohjeita.
  • Takuuvaatimukset on esitetty Benders Suomi Oy:lle kohtuullisen ajan sisällä, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä virheen havaitsemisen jälkeen.
  • Asiakkaalla on hallussaan lasku, kuitti tai muu asiakirja, josta käy selville tuotteen ostopäivämäärä.
  • Benders Suomi Oy:lle on annettu mahdollisuus tarkistaa ne pinnat, joille reklamoitu tuote / reklamoidut tuotteet on asennettu.

Takuu ei ole voimassa, jos:

  • Kyseessä on vaurio, jonka on aiheuttanut jokin Force Majeure -syy.
  • Kyseessä on onnettomuus/vaurio, joka on aiheutunut esim. standardissa mainitut referenssiarvot ylittävästä kuormituksesta.
  • Kyseessä on puutteellisesta huollosta aiheutunut vaurio..
  • Kyseessä ovat mahdolliset vaurioista johtuvat lisävauriot.

Materiaalitakuu ei ole voimassa jälleenmyyjien tai muiden Benders Suomi Oy:n tuotteita myyvien välikäsien kautta. Materiaalivirheitä koskevat takuuvaatimukset tulee aina osoittaa suoraan Benders Suomi Oy:lle.