Ympäristöystävällinen Ecoline

Lähes kaikki, mitä teemme, vaikuttaa ympäristöömme. Yksi tapa, jolla voimme vähentää vaikutusta, on esim. vähentää autolla ajamista ja tietenkin ajaa autoa ympäristöystävällisellä tavalla. Voimme myös käyttää älykästä tekniikkaa niiden haitallisten päästöjen vähentämiseksi, joita me ihmiset saamme aikaan. Betoniteollisuus on tuonut markkinoille menetelmän haitallisen ja happamoittavan kaasun, typpioksidin (NOx), määrän vähentämiseksi. Me Bendersillä olemme valinneet omassa tuotevalikoimassamme menetelmän nimeksi Ecoline.

Mitä on NOx?

NOx:ta muodostuu, kun ilman typpi ja happi reagoivat korkeassa lämpötilassa. Suuren päästölähteen muodostavat nykyaikaiset polttomoottorit. Niiden polttoaine-ilmaseoksessa on korkea paine ja niiden lämpötila on korkea, mikä on hyvä polttoainetehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen kannalta, mutta muodostaa haitallista typpioksidia. Korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa allergioita ja hengitysongelmia, mutta myös alueellisia ongelmia, kuten metsäkuolemia ja happamoitumista. Typpioksidit toimivat myös laukaisevana tekijänä haitallisen alailmakehän otsonin muodostumisessa.

Kuinka Ecoline toimii?

Ecoline-valikoimaamme kuuluviin betonituotteisiin lisätään titaanioksidia (TiO2). Se reagoi yhdessä päivänvalon ja hapen kanssa fotokatalyyttisessä prosessissa, joka vähentää ilman haitallisia typpioksidipäästöjä. Typpioksidi muuttuu vaarattomaksi nitraatiksi, jonka sade huuhtoo pois. Paras tulos saavutetaan silloin, kun aurinko paistaa ja NOx:ta esiintyy suurina pitoisuuksina, mutta hyvään tulokseen päästään myös ilman suoraa auringonvaloa. Titaanioksidi ei kulu loppuun ja teho säilyy tuotteen koko elinkaaren ajan.

Liian hyvää ollakseen totta?

Ei ollenkaan. Täysimittaiset testit sekä laboratoriossa että Euroopan kaupunkiympäristöissä osoittavat, että titaanioksidin aikaansaamalla NOx:n pelkistymisellä on välittömiä ja suuria vaikutuksia. Myönteistä on myös, että titaanioksidin vaikutus toimii parhaiten samaan aikaan, kun päästöt ovat suurimmat - ajamme autoa enimmäkseen päivänvalossa, jolloin fotokatalyyttinen teho on suurimmillaan.

Bender Ecoline -kattotiilet

Nykyään autoissa on katalysaattorit, jotka vähentävät haitallisia päästöjä. Lähitulevaisuudessa talosi uusi katto voi toimia suurena katalysaattorina ja vähentää autojen, teollisuuden ja ilmailun aiheuttamia haitallisia typpioksidipäästöjä. Sinun pitää vain valita Ecoline-katto Bendersiltä. Se on jonkin verran kalliimpi kuin tavallinen betonikatto, mutta halvempi kuin savitiilikatto. Ja mitä merkitystä sillä oikeastaan onkaan, kun normaalikokoinen omakotitalon katto voi tehdä vaarattomaksi NOx-päästöt autosta, ehkä omasta autostasi, jolla ajetaan n. 16 000 kilometriä vuodessa. Joka vuosi. Katon koko elinkaaren ajan!

Bender Ecoline -pihakivet

Pihakivemme valmistetaan kahtena kerroksena, jolloin saadaan n. 10 mm kerros titaanioksidipitoista betonia. Kivet toimivat suurena katalysaattorina aivan samoin kuin kattotiiletkin. Tällä hetkellä ympäristöä parantavien maankatteiden käyttämistä vilkkaasti liikennöidyissä kaupungeissamme ei vaadita, mutta on todennäköisesti vain ajan kysymys, milloin vaatimus tulee lakiin. Käyttämällä Bender Ecoline -pihakiviä jo tänään voit parantaa ympäristön tilaa välittömästi.

Lue kattovalikoimasta ja pihavalikoimasta Bender Ecoline -tarjonta ja tuotetiedot.