Benders Sverige AB förvärvar Eco Byggolit AB i Vara

2014-06-04

Benders Sverige AB har idag, genom det nystartade bolaget Benders Isolering AB, förvärvat maskiner och lokaler från konkursboet efter Eco Byggolit AB i Vara.

- Avsikten är att fortsätta tillverkningen av cellplast i Vara och ett 10-tal personer förväntas arbeta i bolaget, säger Magnus Odhagen från Benders Sverige AB och VD för det nybildade bolaget.

Benders använder idag cellplast till bland annat tillverkningen av sockelelement och den större delen av cellplastproduktionen i Vara kommer att användas för eget behov.

”Tillverkning av cellplast är ett naturligt steg för oss och ett svar på de önskemål våra kunder har, om en leverantör med ett brett och komplett sortiment” - Mats Jakobsson, vice VD och marknadschef på Benders Sverige AB.

Kombinationen av cellplast och betong är ett växande alternativ inom byggsektorn och Benders väl utbyggda system inom logistik ger många fördelar både vad gäller ekonomi och miljö.

Benders Sverige AB har sedan starten haft en mycket stark utveckling inom sina kärnområden mark och tak. Idag omsätter koncernen 1,3 miljarder SEK och har cirka 500 anställda. Huvudkontoret är beläget i Edsvära, nära Kvänum, där företaget också grundades 1960. Koncernen har svenska produktionsenheter i Braås, Bålsta, Edsvära, Fjärås, Floda, Frillesås, Götene, Hjo, Näsinge, Rabbalshede, Skärholmen, Uddevalla, Åstorp, Ävja och Kvänum. Därutöver även i Sandefjord i Norge, Kritzkow i Tyskland och Karditza i Grekland. Benders är ett privatägt familjeföretag som ägs av Karl Erik Bender, Ove Bender och Helen Bender.

För mer information kontakta gärna;

Magnus Odhagen,
Benders Sverige AB
+46 512 78 7111