Benders satsar 50 miljoner på miljö och tåg

2009-10-09

Benders Sverige AB, en av Sveriges största producent av Takpannor, Marksten och Kantsten har jobbat med miljösatsningar under många år och var en av de första fabrikerna i Europa att miljöcertifiera produktionen. Nu går satsningen vidare inom transporter där 50 miljoner SEK satsas i järnvägslogistik för att minska miljöpåverkan vid transporter.

På Benders har vi under flera år jobbat med olika transportlösningar. Ett mål är att kombinera transporter med bil och tåg för att få positiva ekonomiska och miljömässiga effekter, förklarar VD Ove Bender den 50 miljoners satsning företaget gör.

Benders satsning har resulterat i en transportlösning där kombinationen tåg, bil och logistikcenter minimerar miljöpåverkan. Både fabrik och utleveranslager är spårbundna och endast sista biten ut till kund transporteras med bil.

En tågpendel där Tågåkeriet i Bergslagen AB, ansvarar för trafikering Bålsta och Kongsvinger men där även Falköping kommer att involveras för att nå Benders anläggningar i västra Sverige. Vidare utbyggnad av detta system till övriga delar av Sverige är redan igång.

Benders investerar i egna tågvagnar samt ett container system som kan hantera pallat gods med Benders produkter. I samma container transporteras grusmaterial tillbaka till Benders produktionsanläggning i Bålsta. Miljökonsekvensen blir minimal, för varje tåg minskas dieselförbrukningen med ca 7.000 liter mot att köra med bil.

Investeringen ingår en utbyggnad av industrispåret i Bålsta med ca 1500m spår där egna lokomotiv hanterar växling. Lastning sker i direkt anslutning till produktionsanläggningen.

I Norge byggs en lagerterminal strax söder om Kongsvinger om ca 30.000m2 i befintlig grustäckt för att effektivt kunna lasta grus som återlass på tågvagnarna. Denna investering görs av Gunnar Holth Grusforretning A/S som tillsammans med Benders kommer att driva terminalen.

Transportsystem i Norge med olika typer av bilar hanterar därefter transport till kund med kranar för tak eller marklyft enligt kunds önskemål, inom ca 30 mil från Kongsvinger och den sedan många år etablerade anläggningen i Sandefjord.

Benders erbjuder även andra företag utrymme i tågpendeln, terminalytor både i Bålsta samt Kongsvinger reserveras för detta. Andra aktuella flöden att flyttas från bil till tåg är råvaror för produktion och handelsprodukter som körs med bil från Tyskland.

"Ett stimulerande projekt där engagemanget från våra partners och då framför allt Tågab gjort det möjligt att snabbt få en kunskap och förståelse för transport via järnväg" - Christer Hofling, projektledare från Benders

Fakta om Benders tågsatsning:

 • Varje tåg består av 16 vagnar som lastar totalt ca 1000 ton vilket motsvarar ca 35 lastbilar.
 • Benders rangerar på eget industrispår med egna Z64 lok från 1956 som klarar upp till 9 fullastade vagnar.
 • Ca 1500 meter spår med 3 växlar har byggts vid anläggningen i Bålsta.
 • 18 container vagnar har inköps tillsammans med 2st Z64 växel lokomotiv.
 • Totalt byggs ca 700 m kontaktledning på Svenska Banverkets och Norska Jernbaneverkets spåranläggningar för att kunna köra in på industrispåren med ellok.
 • Från Mars 2010 planeras 1-2 tåg per vecka från Bålsta med produkter till våra norska kunder.
 • För varje tåg med produkter till Norge minskas dieselförbrukningen med ca 7.000 liter mot att köra med bil.
 • Vid återlass med grusmaterial minskas ytterligare 2.000 liter diesel jämfört med dagens grustransporter med bil från svenska grustäckter.
 • I Bålsta, som är Benders största produktionsanläggning lastas varje dag mellan 80-100 bilar till kund.
 • Tågsatsningen skapar möjlighet att öka produktionsvolym utan att biltransporterna till/från Bålsta ökar.
 • EU bidrag har sökts för delar av satsningen och godkänts i första skedet.

De första transporterna är redan igång där Benders Marksten avsedd för tyngre terminaler transporteras direkt från produktions anläggningen i Bålsta för utläggning på den nya terminalen i Kongsvinger utan att några bilar är inblandade.

Vid eventuella frågor kontakta Christer Hofling +46 512 78 70 20