Våra VA-produkter

I Benders sortiment för VA-System hittar du beständiga lösningar och produkter inom vatten- och avloppssystem anpassade för framtidens långsiktiga och viktiga samhällsbyggande.

Betongrör

Våra armerade och oarmerade betongrör används till täta självfallsledningar för dag- och spillvatten. De används i såväl huvudledningar, servisledningar som vägtrummor och tillverkas i form av standardrör, kortrör, spetsvändare, grenrör, övergångsrör, krokrör, vägrör, lantbruksrör, muffrör och proppar.

Betongbrunnar

Våra stadiga och funktionella betongbrunnar används för uppsamling och avledning av dag- och spillvatten från stuprör och ledningar samt parkeringar, torg och liknande. De kan förses med vattenlås som förhindrar obehaglig lukt från ledningen och att kall luft kommer ned i brunnen med frysrisk som följd. Benders betongbrunnar tillverkas i form av dag- och dränvattenbrunn, rensbrunn, provtagningsbrunn, tillsynsbrunn, nedstigningsbrunn, universalbrunn, pumpbrunn och fördelningsbrunn för att tillgodose samtliga behov i den offentliga miljön.

Avskiljare

Benders Avskiljare separerar effektivt fett- och oljeförorenat dag- och spillvatten, som man inte vill ska komma ut i det kommunala avloppsnätet. Våra hållbara och stabila Avskiljare i betong tål slamsugning och rengöring och kan exempelvis placeras under trafikerade ytor. Benders Avskiljare tillverkas i form av slamavskiljare, sand- & slamavskiljare, koalescensavskiljare, lamellavskiljare, slam- & oljeavskiljare, fettavskiljare och tungmetallavskiljare för att tillgodose samtliga behov av separering.

Tillbehör och verktyg

Benders sortiment av tillbehör och verktyg är framtaget för att passa våra produkter och är till stor hjälp vid montering av Benders VA-system. När du använder våra rekommenderade och beprövade tillbehör och verktyg säkerställer du rätt passform och kvalitet.

Benders är en del av Alfa. Du kan se vårt kompletta sortiment på Alfas hemsida. Du kan också läs mer om Benders sortiment för VA-system.