Tillverkningsprocess av EPS-cellplast

EPS står för expanderad polystyren och är en hård termoplast. Den tillverkas i flera steg via granulat, små plastkulor, som expanderas och skummas ihop till homogena block för att slutligen skäras till skivor i lämplig storlek.

Steg 1 Förskumning

Granulaten skruvas in i förskummaren där het ånga tillsätts under omrörning i en kontinuerlig process som får pentan att expandera granulaten till kulor ca 3-6 mm stora, beroende på önskad kvalitet och typ av granulat.

I detta moment bestäms vilken tryckhållfasthet cellplastskivorna slutligen får. Det styrs till stor del av densiteten. När önskad kulstorlek är uppnådd transporteras kulorna med fläktar över till lagersilos i ett angränsande lager för mellanlagring.

Steg 2 Blockgjutning

Efter lagring i 1-3 dygn blåses kulorna över till en stående blockform, drygt sex meter hög. Formen fylls ända upp, vilket gör att man inte kan justera mängden/densiteten i detta steg. När formen är fylld trycks ånga in genom tunna spalter runt hela formen och kulorna expanderar ytterligare tills blocket blir helt homogent.

Kombinationen av värme, tryck och fuktighet får de nu fasetterade kulorna att bindas hårt i varandra. Efter några minuters kylning kan blocket avformas, kontrolleras, märkas upp och med truck ställas i rader för ännu en mellanlagring. Hela proceduren tar ca fem minuter.

Steg 3 Skärning

Efter att blocken stått några dagar hämtas lämpliga block med truck och ställs på transportbandet för att automatiskt läggas ner och matas in för tillskärning i skärlinan. Skärningen sker med ett antal glödtrådar som ställs in beroende på önskad skivtjocklek, bredd och längd.

Över- och underskivan samt sidorna kapas rent samtidigt. I nästa steg kapas skivorna i rätt längdmått. Nettomåttet för ett renskuret block är 6 000 x 1 200 x 1 000 mm.

Skivorna förpackas därefter utifrån önskemål och behov i paket, plastas eller endast bandas på pall. Vintertid täcks ofta pallarna helt för att undvika att skivorna fryser samman.