Cellplast EPS/XPS

Cellplast är ett begrepp som omfattar flera typer av plaster med olika egenskaper, t.ex. EPS-cellplast och XPS-cellplast.

EPS, expanderad polystyren och XPS, extruderad polystyren är båda hårda termoplaster av samma grundråvara, styren-monomer, men med olika, tillverkningsprocesser och användningsområden.

EPS-cellplast tillverkas i flera steg. Först bildas granulat via polymerisering . Dessa små plastkulor expanderas sedan och skummas ihop till homogena block för att slutligen skäras till skivor i lämplig storlek.

XPS-cellplats däremot tillverkas genom att den flytande polymersmältan extruderas (pressas) genom en spalt och får önskad skivtjocklek direkt. Sidorna och längderna kapas sedan löpande i en kontinuerlig process.

Benders EPS-cellplast finns i kvaliteterna 60-200 kPa och används bland annat i tak, väggar och grunder – både villagrunder, mindre byggnader och i större hus och industribyggnader. EPS-cellplast används även i kantelement där exempelvis L-formade sockelelement av cellplast beläggs med betong. Läs mer om EPS-cellplastens olika typer i ”Användningsområden och kvaliteter för cellplast

Benders XPS-cellplast finns i kvaliteterna 300-600 och används när det är mycket stora krav på lång tids tryckhållfasthet.